Bulgarien vill ha alternativa energikällor efter förlamande gaskris
Bulgarien förväntar sig stöd från EU till nya gasprojekt efter bråket mellan Kiev och Moskva som försatte Bulgarien i kris. (Foto: AFP/ Dimitar Dilkoff)


– Bulgariska fabriker förlorade cirka 85 miljoner euro på grund av den ryska gaskrisen, sade den bulgariska ministern för ekonomi och energi, Petur Dimitrov, till journalister förra veckan. 

Dimitrov sade att dessa direkta förluster påverkade fabriker i Bulgarien och att förlusterna var en följd av leveranskrisen av rysk gas genom Ukraina.

– Det är verkligen en katastrofal händelse att förlora 85 miljoner på bara 10 dagar till följd av politiska åtgärder och inte av naturkatastrofer eller den globala ekonomiska krisen, sade Dimitrov under en presskonferens. 

Han tillade att Bulgarien har all anledning att förvänta sig stöd från Europeiska unionen (EU) till nya gasprojekt, som landet försöker att skaffa. Dimitrov sade också att det finns en möjlighet att Bulgarien kommer att vidta andra åtgärder för att kompensera sina förluster, till exempel att starta en av de två avstängda kärnreaktorerna vilka stängdes som krav för att landet skulle kunna gå med i EU.

Bulgarien har lidit mest av det ”kalla kriget” – ett namn som media har gett för bråket mellan Ukraina och Ryssland om leveranserna av naturgas. Leveranserna av naturgas avbröts den 6 januari vid gränsen av Ukraina-Rumanien vid ingången till Bulgargaz. Bulgargaz är det största bulgariska distributionsbolaget för naturgas.

Följaktligen avbröts också gasleveranserna till Grekland, Turkiet och Makedonien. På bara några timmar hade gaskrisen spridit sig. Bulgarien var det enda landet bland de tre som har endast en gasledning och inga andra möjligheter till gasleveranser. Landet har en liten egen brytning av gas som ger endast minimala mängder för att möta mindre krav.

Under krisen upphörde värmekraftverken i Bulgarien att leverera värme och varmvatten till bostäderna. Skolor, daghem, sjukhus och institutioner förblev kalla. Undantagstillstånd deklarerades på många områden, barn togs bort från skolan och borgmästare utfärdade order om att minimera användningen av el för att minska belastning på energi.

Den 18. januari meddelade Dimitrov att gasleverantörer till Bulgarien genom gasledning från Ukraina -”Bulgargas ”och ”Bulgartransgas” – kommer att söka ersättning för förluster från sina leverantörer och att Bulgarien kommer att förklara sin tydliga inställning till att i framtiden vilja ha en marknad utan mellanhänder.

Bulgariska politiska partier och president Georgi Parvanov har krävt återstart av de avstängda kärnreaktorerna. Avstängning av dessa reaktorer var en förutsättning för Bulgariens inträde i EU och EU kompenserade Bulgarien för stängning av dem. Europeiska kommissionen har uttalat sig vara mot Bulgariens återstart av kärnreaktorer.

Bulgariska politiker trycker nu på för att starta nya projekt eller komplettera nuvarande med alternativa drivmedel. Ett sådant projekt kallas Nabucco-naturgasledning som kommer att leverera gas från Turkiet till Österrike via Bulgarien, Rumänien och Ungern. Projektet har haft låg prioritet hos Europeiska kommissionen under de senaste åren men efter gaskrisen har man inlett aktivt arbete på Nabucco-ledningen och projektet planeras vara färdigt 2013.

Europeiska ledare, inklusive den bulgariske premiärministern Sergey Stanishev, samlades den 25 och 26 januari till ett toppmöte i Bukarest, i Ungern, för att diskutera Nabucco-ledningens möjligheter. Stanishev konstaterade att projektet kommer att vara till ömsesidig nytta för olje-och gasproducenter såsom Azerbajdzjan, liksom för andra konsumerande nationer inom Europeiska unionen.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10959/