Bulgarien - människohandelns vagga


Män, kvinnor och barn från Ukraina, Rumänien och Moldavien har förts genom Bulgarien till länder som Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Norge, Tjeckien, Polen, Grekland, Turkiet och Makedonien för att tvinga dem senare till prostitution eller slaveri där.

Det amerikanska utrikesdepartementets årliga rapport om människohandel, som offentliggjordes den 16 juni, följde situationen i 175 länder över hela världen under det gångna året.

I Bulgarien är kvinnor och barn av romsk bakgrund fortfarande mest utsatta för människohandel, enligt rapporten. Den bulgariska regeringen har inte helt uppfyllt minimikraven för att få slut på handeln men gör betydande ansträngningar för att införa lagar mot människohandel, rapporterade det amerikanska utrikesdepartementet.

I dokumentet konstateras också att under det senaste året minskade antalet dömda och fängslade människohandlare något i Bulgarien. Rapporten innehåller utrikesdepartementets rekommendationer till de bulgariska myndigheterna.

Bulgarien måste kraftfullt utreda, spana efter, döma och straffa statliga tjänstemän som är delaktiga i handeln, uppgav rekommendationerna.

På tisdag den 16 juni i området kring järnvägsstationen i Frankfurt i Tyskland togs 150 illegala prostituerade till fånga, de flesta från Bulgarien, efter en tremånaders polisutredning, rapporterade den tyska tidningen Das Bild. Dessutom fångade polisen 82 hallickar och 73 narkotikalangare och -missbrukare.

Den spanska nätupplagan ”20 Minutos” publicerade en omfattande artikel om ett organiserat prostitutionsnätverk i Spanien. Enligt artikeln var de flesta kvinnorna från Rumänien och Bulgarien. Efter att Bulgarien och Rumänien blivit medlemmar i Europeiska unionen 2007, har människor fritt kunnat korsa gränser, enligt artikeln. Dagstidningen El Pais skrev också för en månad sedan att en av de största grupperna bland kvinnliga prostituerade i Spanien är bulgarer som arbetar för den organiserade brottsligheten.

Samtidigt rapporterade Bulgariens justitiedepartement om läget i fängelserna för 2008. Enligt deras uppgifter har totalt 8273 personer fängslats förra året och 9114 personer försatts på fri fot. Bland dessa hade 93 villkorlig frigivning, 31 har utlämnats och 50 dog i fängelse av olika anledningar under strafftiden. Befolkningen i Bulgarien är ungefär 7 miljoner varav 2 miljoner har gått i pension och cirka 1,5 miljoner är barn.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18314/