Buggning ska tillåtas i privathem


Regeringen har kommit överens med Folkpartiet om att göra det möjligt för polisen att genomföra hemlig avlyssning, så kallad buggning, i privata hem.

Avlyssningen ska riktas mot personer som misstänks för brott med minst fyra års straffvärde, såsom grova rån, mord, dråp och terroristbrott, uppger TT.

Den proposition som läggs fram i nästa vecka innebär en rejäl förändring av det förslag som regeringen tidigare lade fram och då mötte kraftig kritik av lagrådet.

Flera typer av lokaler kommer inte att få avlyssnas, exempelvis redaktioner, advokatkontor, läkarmottagningar, socialkontor, och lokaler för själavård.

Det kommer att krävas domstolsbeslut för avlyssning. En person som avlyssnats ska informeras i efterhand och ha möjlighet att söka skadestånd.