Budgetproposition utan överraskningar


Regeringens budgetproposition för 2008 innehåller inga överraskningar. I likhet med regeringsdeklarationen präglas budgetpropositionen av en fortsatt satsning på att stimulera arbetsviljan bland det svenska folket och minska den dolda arbetslösheten och utanförskapen.

– Det kommer att visa sig på några års sikt att det är arbetslöshet och sysselsättning som dominerar hur väl man förmår att uppehålla ett samhälle, sade Anders Borg på presskonferensen när propositionen överlämnades till riksdagen på onsdagen.

Den ekonomiska tillväxten förväntas blir 3,2 procent, arbetslösheten går ned till 4 procent och statsfinanserna förstärks med ett överskott på 2,8 procent av BNP och det blir en kraftig minskning av statsskulden.

Allt detta är möjligt bland annat tack vara en stark konjunktur och starka statsfinanser.

Det berör inte enbart på vad den här regeringen har gjort utan det är många regeringar som har lagt en god grund till att Sverige står på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare, som ett av de stabilare länderna i Europa, sade Anders Borg.

En av de största reformerna är slopande av fastighetsskatten den 1 januari 2008 vilket kommer att ersättas med en kommunal fastighetsavgift.

Regeringen vill också öppna möjlighet för företag att etablera sig inom primärvården, men vården och omsorgen ska även i framtiden vara offentligt finansierad. Förslag på tandvårdsreform kommer.