Budgeten inriktas på jobben


Budgetpropositionen för 2010 försöker möta lågkonjunkturen och budskapet är: Jobba Sverige ur krisen.

– Det är ett väldigt besvärligt läge för svensk ekonomi. Det är förmodligen den svåraste ekonomiska krisen vi kommer att uppleva under vår livstid, sade finansminister Anders Borg när han presenterade budgeten för 2010 vid en presskonferens i Stockholm.

Finanskrisen fick konjunkturen att kraftigt gå ner vilket resulterat i att Sverige kommer att få den svagaste tillväxten sedan andra världskriget. Fram till år 2011 kommer nästan tolv procent av landets arbetsstyrka att vara arbetslösa.

När därför statsbudgeten för 2010 presenterades den 21 september hade regeringen inriktat sig på att försöka ”dämpa krisens skador med kraftfulla åtgärder för jobb och företagande samt med stöd till alla dem som drabbats hårt av arbetslöshet för att de snabbare ska kunna komma tillbaka”

–    På kommunsidan gör vi något som många har pratat om men som aldrig har gjorts tidigare, sade Anders Borg.

–    Folk importerar och sparar om man ger dem breda konsumtionsstimulanser och därför har vi valt att lägga på ett mycket, mycket kraftfullt stöd till kommunerna för att förhindra personalneddragningar i kommunal sektor.

Även om det är ont om pengar måste viktiga välfärdstjänster som skola, sjukvård och äldreomsorg, upprätthållas. Pensionärer ska få sänkt skatt och för personer med aktivitets- och sjukersättning höjs bostadstillägg för att ge en ökad trygghet.

Eftersom det är viktigt för den ekonomiska tillväxten med ett innovativt och dynamiskt näringsliv, kommer regeringen att vidta åtgärder som ökar tryggheten och gör det mindre riskfyllt för dem som vill starta, driva och utveckla företag i Sverige

Nu kan återhämtningen i den svenska ekonomin eventuellt komma snabbare tror Borg, och regeringen vill vara beredd när ekonomin vänder uppåt och ett ökat jobbskatteavdrag ska bidra till att fler människor förblir aktiva på arbetsmarknaden.

Det kommer också att satsas ännu mer på att främja en effektivare energianvändning i industrin, jord- och skogsbruket, byggsektorn, hushållen och den offentliga sektorn men det har egentligen inte med sysselsättningen att göra utan är åtgärder för en bättre miljö.