Buddhistisk statyett tillverkad av meteorit
Statyetten “Järnmannen”. (Elmar Buchner)


En tusen år gammal buddhistisk statyett från Tibet är uthuggen från en meteorit som landande på jorden för runt 15 000 år sedan, enligt ny internationell forskning.

Statyetten, som kallas ”Järnmannen”, väger 10,6 kg och består av ataxit, en typ av järnmeteorit med högt nickelinnehåll.

”Statyetten är utmejslad från ett fragment av Chinga-meteoriten som landade i gränstrakterna mellan Mongoliet och Sibirien för ungefär 15 000 år sedan”, sade forskningsledaren Elmar Buchner på universitetet i Stuttgart i ett pressmeddelande.

”De första delarna upptäcktes officiellt 1913 av guldjägare, men vi tror att just detta meteoritfragment samlades in många århundraden tidigare.”

Figuren hämtades till Tyskland av en nazistexpedition 1938, ledd av zoologen Ernst Schäfer, med stöd från SS-chefen Heinrich Himmler. Hela teamet kan ha varit SS-medlemmar, och historikerna tror att de var i Tibet för att söka efter ursprunget till arierna, som enligt den nazistiska ideologin var den ursprungliga och mest överlägsna rasen.

Statyetten tros föreställa den buddhistiska gudomen Vaisravana och kan härstamma från den förbuddhistiska trosinriktningen Bön på 1000-talet.

På bröstet finns en stor ”srivatsa” som symboliserar gudomens Buddhastatus. Den nazistiska swastikan har vissa likheter med srivatsan och detta kan ha fått expeditionen att ta med den hem till Tyskland.

Den hamnade sedan i en privat kollektion i München fram till att den auktionerades ut 2007 och då blev tillgänglig för vetenskaplig forskning.

”Statyetten Järnmannen är den enda kända avbildningen av en människofigur i en meteorit, vilket innebär att vi inte har något att jämföra med när vi bedömer dess värde”, sade Buchner.

”Bara dess ursprung kan ge den ett värde på 20 000 dollar. Om vår uppskattning av dess ålder är korrekt och den är närmare 1000 år gammal kan den vara ovärderlig.”

Forskarna påpekar i sin artikel betydelsen av meteoriter i förhistoriska mänskliga kulturer. ”Meteoriterna har tolkats som gudomliga meddelanden av en mängd kulturer sedan förhistorisk tid, och meteoriter dyrkas fortfarande som himmelska kroppar”, skrev de.

”… Järnmeteoriter är egentligen olämpliga material för tillverkning av skulpturer”, avslutade forskarna.

”Den utmanande användningen av ’järnmannenmeteoriten’ liksom den (åtminstone) delvisa förgyllningen av statyetten innebär att konstnären säkerligen var medveten om den enastående (utomjordiska) naturen hos föremålen som höggs ut.”

Upptäckten publicerades i Meteoritics and Planetary Science den 14 september.

Översatt från engelska