Brottsanmälan mot kinesiska kirurger misstänkta för medverkan vid organstöld
Advokat Terri Marsh lämnade in brottsanmälan mot två kinesiska läkare gällande misstänkt ansvar för organstöld. (Foto: Epoch Times)


En amerikansk advokat lämnade under tisdagen in en brottsanmälan mot två kinesiska läkare som deltar i World Transplantation Congress (WTC) i Boston. Anmälan anklagar de två för att på sina sjukhus utföra organstöld från levande Falun Gong-utövare.

Dr. Terri Marsh, ordförande i Human Rights Law Foundation (HRLF), lämnade in anmälan tillsammans med det amerikanska advokatsamfundet i Boston på tisdagsmorgonen. De kräver en omedelbar undersökning av de två läkarnas inblandning i organstölder. Det ansöker även om en arresteringsorder för att undvika att de flyr tillbaka till Kina medan undersökningen pågår.

– Jag kommer att göra allt jag kan för att stoppa organstöld från Falun Gong-utövare. Detta är bara en krusning på vågen av stämningar som vi kommer att lämna in i alla länder mot tjänstemän och kirurger i Kina som är inblandade, sade Marsh.

De anklagade: Zhonghua Klaus Chen och Tongyu Zhu är chefer på transplantationsavdelningar på sjukhus i Wuhan respektive Shanghai.

Enligt anmälan har de anklagade ”medvetet och avsiktligt deltagit i och/eller underblåst utförandet av illegalt borttagande av kroppsorgan från Falun Gong-utövare och andra kvarhållna”. De ”gagnades även personligen och ekonomiskt från denna verksamhet”.

Marsh baserar dessa anklagelser på inspelade telefonsamtal, i vilka doktorer som arbetar i de båda svarandens sjukhus, öppet medgav att de organ som finns tillgängliga för transplantationer där kommer från Falun Gong-utövare. Falun Gong är en populär andlig metod som härrör från Kina och där utövare har förföljts sedan 1999.

I en utskrift av samtalen som citeras i brottsanmälan, talar en doktor från sjukhuset i Shanghai där Zhu arbetar, med en utredare som låtsas vara köpare av organ. När utredaren frågar om några av organen som används för transplantationer kommer från Falun Gong, svarar doktorn, ”alla är av den sorten här”.

Senare i konversationen nämner doktorn särskilt njurar, vilket är det område som Zhu är expert inom.

Utskrifterna är tagna från en rapport som publicerades tidigare denna månad av David Kilgour, f d kanadensisk departementschef för Asien-Stilla Havs-området, och människorättsadvokaten David Matas. Deras oberoende undersökning stödjer tidigare anklagelser om systematisk organstöld från Falun Gong-utövare i Kina. Enligt rapporten från Kilgour-Matas saknas uppgifter om donatorer till uppskattningsvis fler än 40 000 organtransplantationer.

Eftersom de misstänkta är chefer på de transplantationsavdelningar dit telefonsamtalen gick är de enligt Marsh tveklöst medvetna om organstölderna och bär ansvaret för dem. Även om man inte kan bevisa att läkarna själva deltog i organstölder, är de, ansvariga för brott som begåtts av deras underordnade.

Enligt anmälan bryter organstölderna från samvetsfångar på Zhus och Chens sjukhus, mot FN:s konvention mot tortyr, vilken både Kina och USA har ratificerat.

Marsh säger att anmälan har laglig grund i amerikansk lag enligt rubrik 18 sektion 2340. Denna stadga beviljar jurisdiktion till amerikanska domstolar att åtala tortyrförövare som befinner sig i USA, oavsett vilket land de eller deras offer kommer ifrån.

Vad som kommer att hända härnäst, är enligt Marsh, att USA:s advokatsamfund, som har accepterat anmälan, kommer att inleda en undersökning angående anklagelserna. Chen fick ett exemplar av brottsanmälan på tisdagseftermiddagen och han blev informerad om undersökningen. Det finns en viss oro att han nu kommer att försöka lämna USA så fort som möjligt.

– Jag hoppas att undersökningen kommer att fortsätta även om doktorerna lämnar jurisdiktionen [för att återvända till Kina]. Och förhoppningsvis kommer den att leda till åtal, säger Marsh.

Marsh säger att anmälan mot de två läkarna inte är en isolerad företeelse, utan en ”krusning på vågen” av brottsanmälningar mot tjänstemän och andra kinesiska medborgare som deltar i kampanjen mot Falun Gong.

– Nästa vecka kommer HRLF att släppa en rapport som visar hur regeringsdepartement på alla nivåer i Kina – centrala, provinsiella och kommunala – är delaktiga i förföljelsen av Falun Gong, inklusive borttagandet av organ utan medgivande, säger Marsh.

Marsh säger att hon kommer att lämna in en anmälan tillsammans med HRLF-kollegor från Spanien och Taiwan, och initiera brottsutredningar av kinesiska tjänstemän och kirurger över hela världen.

Förutom denna formella anmälan inträffade även ett förspel till denna kampanj i Boston denna vecka. Över 50 ”rättsliga anmärkningar” gavs till kinesiska WTC-delegater, som varnade för civilt och brottsligt ansvar för dem som deltar i organstöld. Dokumentet signerades av Marsh och hennes två utländska kollegor, Theresa Chu från Taiwan och Carlos Iglesias från Spanien.

– De människorättsadvokater som skrev under är medvetna om den pågående beskaffenheten av dessa handlingar” avslutas det i anmärkningen, ”och kommer att fortsätta att spåra och iaktta ert agerande för att bestämma hur vi ska gå vidare i detta ärende med hänsyn till rättvisa, mänsklig värdighet och alla viktiga moraliska principer i mänsklighetens samfund.”