Brooklyns första allmänna välgörenhetsstiftelse
Alan Fishman, ordförande i Brooklyns Community Foundation (Foto: The Epoch Times)


Brooklyn etablerade förra månaden sin första offentliga filantropiska organisation, Brooklyn Community Foundation (BCF), en omarbetad version av privat och ideell Independent Community Foundation (ICF).

ICF bildades 1998 av Independent Bank, ett privat företag. Under de senaste 11 åren, gav ICF mer än 70 miljoner dollar i bidrag och blev den största privata gemenskapsstiftelsen i Brooklyn.

Efter övertagande av banken stängde Independent Bank sina dörrar i Brooklyn 2006, men ICF fortsatte att ge bidrag. Ledarna för välgörenheten märkte en ökad efterfrågan på tillgångar i samhället och de kände att stiftelsen kunde vara lönsammare om ICF börsnoterades.

– Etableringen av Brooklyn Community Foundation är ett naturligt och viktigt steg för den ideella gemenskapen i Brooklyn, säger Alan H. Fishman, ordförande för BCF, också ordförande i Brooklyn Academy of Music, Downtown Brooklyn Partnership och Brooklyn Navy Yard Development Corporation.

Vikten av att inrätta en allmän välgörenhetsstiftelse grundar sig både på tuffa ekonomiska tider och den växande befolkningen i Brooklyn, som ensamt rankas som den fjärde största staden i USA. Med tillväxt kommer utmaningar såsom hög arbetslöshet, stort antal ungdomar som lämnar skolan i förtid och behovet av prisvärda bostäder.


Från vänster till höger: Pamela Green, Weeksville Heritage Center

Från vänster till höger: Pamela Green, Weeksville Heritage Center

BCF har fem fokusområden:
• Fond för kultur för alla – investerar i att göra konst och kultur en viktig del av livet i alla samhällen i Brooklyn.

• Fonden för grannars omsorg – hjälper utsatta Brooklyn-familjer och enskilda att hitta en väg ut ur fattigdomen genom att stödja det arbete som utförs av den effektivaste hälsovården och socialtjänsten.

• Fonden för gemenskapsutveckling – stöder insatser för att tillhandahålla billiga bostäder och stabilitet i grannskapet, men främjar även familjens och enskildas ekonomiska hälsa genom finansiell utbildning samt stödjer effektiv arbetsträning.

• Fonden för utbildning och ungdomars prestation – främjar tillgången till utbildning av god kvalitet och akademisk framgång för alla barn och vuxna.

• Fonden för grön gemenskap – investerar i de bästa sätten att väcka miljömedvetande och gröna värden för grannskapet.

När Brooklyns allmänna bibliotek upplevde en finansiell kris, samfinansierade ICF medlen som allmänheten gav till biblioteket. Denna metod hjälpte till att vända på bibliotekets ekonomiska krav. Efter att ha upplevt framgången med samfinansiering av medel, hoppas BCF att införliva denna metod som ett sätt att samla in pengar för framtida projekt.

BCF debuterade på Brooklyns Historical Society den 1 oktober. Under evenemanget erbjöd sig en anonym givare att samfinansiera donationer upp till 250 dollar.

– Vi vill kämpa för och vara förespråkare för Brooklyn, sade Marilyn Gelber, ordförande av BCF. 

– Grattis till namnbytet och formatet. Till sist kommer Brooklyn att få sin andel av välgörenhetsbidraget, sade Marty Markowitz, ordförande i Brooklyns statsdel.

– Styrelsens djärva beslut att använda stiftelsens resurser för att skapa Brooklyns första gemenskapsstiftelse understryker också dess hängivenhet till det kritiska, men ändå ofta underbemannade arbetet av våra lokala ideella organisationer, sade Fishman.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25152/