Brittiska väljare kan processa fick inte rösta
Rösträkning på Ponds Forge International Hall i Liberaldemokraternas ledares, Nick Cleggs valkrets i Hallam i Sheffield den 6 maj. (Foto: Laurence Griffiths / Getty Images)


De som förvägrades sin demokratiska rätt att rösta i Storbritanniens val kanske kan föra talan om ersättning enligt europeisk lagstiftning.

Hundratals personer stod i kö i flera timmar utanför vallokalerna på torsdagskvällen men blev avvisade utan att kunnat rösta när lokalerna stängde kl 22.

I vallokaler i åtta städer klarade systemet uppenbarligen inte av ett högt valdeltagande, ett större antal oregistrerade väljare och en tillströmning av folk på kvällen. Uppskattningsvis var det totala antalet röstberättigade som inte kunde avge sin röst så högt som 1000 personer.

Orsaker som angavs för misslyckandet var bland annat för få valbås, arbetskrävande kontrollsystem och att valsedlarna tog slut.

– De som känner att de nekades sin grundläggande rätt att rösta bör kontakta oss snarast, sade ledaren för Liberty, den brittiska gruppen för medborgerliga rättigheter.

– Liberty kommer att använda alla rättsliga sätt och kampanjmedlet för att se till att denna skandal aldrig upprepas. Detta är särskilt angeläget med tanke på att det kan bli ytterligare val på inte alltför lång sikt, sade ledaren Shami Chakrabarti.

Geoffrey Robertson, en brittisk människorättsadvokat, sade till Daily Telegraph att enligt EU-rätten kan människor få så mycket som 750 pund (ca 8500 kr) var i ersättning för att de nekats rätten att rösta.

Enligt Storbritanniens valsystem måste vallokalerna stänga kl 22, varefter nya röstsedlar inte kan utfärdas. De som fått en valsedel innan dess måste få tid att rösta.

För att få ersättning behöver den enskilde bevisa att det var stor underlåtenhet när det gällt att ha tillsyn över valet som fick dem att förlora sina röster.

Väljarna kan också slå sig ihop och stämma enskilda kommunala valförrättare. Detta skulle inte ge ersättning till enskilda väljare.

Enligt 1983-års Representation of the People Act skulle två hovrättsdomare ha tillsyn över allt som går emot systemet. De kunde bötfälla valförrättare och beordra ett nytt fyllnadsval i den berörda valkretsen.

Dessa invändningar mot parlamentsvalen kostar 5000 pund (56 700 kr) i förväg, innan man börjar processa, och är ytterst sällsynta.

– Det är uppenbart att parlamentet vill titta på detta och det kan mycket väl bli så att lagen måste ändras, sade Jenny Watson, chefen för Storbritanniens valkommission, till BBC.

Hon sade att kommissionen skulle göra en ”grundlig översyn” och att en lagändring kan behövas för att göra om reglerna.

John Mothersole, en valförrättare för Sheffield, sade till Press Association att ett antal väljare, främst studenter, avvisades eftersom de inte hade röstkort.

– Säkerställandet av att rätt person fick en röstsedel gjorde kontrollprocessen mycket längre, sade han.

Han bad väljarna om ursäkt och sade att ”vi missbedömde detta.”

David Dimbleby, BBC:s ankare för ”Election Night” kallade processen ett ”tredje världens” val.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35094/