Brittiska regeringen planerar dagens version av Roosevelts "New Deal"
Premiärminister Gordon Brown bekämpar arbetslöshet. (Foto: AFP/Carl de Souza/Pool)


Storbritanniens premiärminister Gordon Brown har avslöjat planer på att skapa 100 000 jobb i linje med ett av 1930-talsprogram i amerikansk stil för offentliga arbeten för att besegra lågkonjukturen.

Hans plan att använda offentliga medel för att skapa tusentals arbetstillfällen kommer att ses som ett nytt utförande av Roosevelts ”New Deal” – ett stort program för offentliga arbeten som var avsett att bygga dammar och vägar för att hjälpa USA återhämta sig från Depressionen 1930.

För att hålla arbetslösheten nere kommer regeringen att investera i reparationer av skolor, bygga nya järnvägar, sjukhusprojekt och utveckla en ny digital tidsålder genom att investera i supersnabba bredband. I planen ingår också att bygga upp en framtida ekonomi med låga koldioxidutsläpp .

När premiärministern talade till The Observer sade han: ”Jag vill visa hur vi kan genom offentliga investeringar och offentliga arbeten i vårt kapitalinvesteringsprogram förmodligen skapa 100 000 nya jobb under den kommande tidsperioden – skolor, sjukhus, miljöarbete, infrastruktur och transporter. Vi kommer inte att stå vid sidan om och tillåta att ingenting görs när människorna står inför problem.”

Han sade att jobben inom digitalindustrin prioriteras samtidigt som 30.000 jobb kommer att avse reparationer av skolor vilket borde hjälpa privata byggföretag som annars ödeläggs av lågkonjukturen.

Brown föreslog att infrastruktur såsom höghastighetsbredband kunde vara den moderna motsvarigheten till Roosevelts ”New Deal”.

– När vi talar om vägar, broar och järnvägar som byggdes förr – och de var åtgärder vidtagna mot lågkonjuktur för att hjälpa människor genom svåra tider – kan du i jämförelse tala om den digitala infrastrukturen och denna form av kommunikationsrevolution vid en tid när vi vill stimulera ekonomin. Det är en mycket viktig sak.

Brown tillade att programmet kommer att finansieras med nya pengar som delvis tas från reserver.

Som svar på förslagen sade skuggkabinettets arbets- och pensionsminister Chris Grayling: ”Jag är mycket skeptisk till de tillkännagivanden som skapade rubriker med väldigt lite substans.”

– Som nation har vi slut på kontanter, vi har en skuldkris och de saker som regeringen sade att den skulle göra för att försöka ta itu med dessa problem fungerar helt enkelt inte, sade han till BBC.

– Verkligheten är den att bara för en månad sedan försenade regeringen sitt största allmänna byggnadsprojekt att bygga nya hangarfartyg eftersom man hade slut på pengarna, tillade han.

Den liberaldemokratiske talesmannen för finanserna, Vincent Cable, kommenterade att även om Browns planer liknar deras egna var han inte övertygad om att de skulle kunna genomföras.

– Planerna på att skapa 100 000 jobb kommer när kanske en miljon jobb skulle gå förlorade. Den centrala punkten är att se till att bankernas utlåning börjar fungera igen. Problemen är delvis grundade på en förlamning i beslutsfattandet eftersom man håller på att ställa motstridiga mål, tillade han

För att rädda arbetstillfällen meddelade premiärministern att han avser att ge avspark till bankerna för att återuppta utlåning. Han lovade nya åtgärder för att hjälpa företag med goda långsiktiga möjligheter att få kredit. 

– Vi har banker som var villiga att ta ett stort antal risker för ett eller två år sedan och nu är man obenägen att ta risker så vi måste skapa villkor där det är möjligt för bankerna att återuppta utlåning. 

Efter att ha turnerat i landet denna vecka planerar premiärministern att delta i ett arbetstoppmöte tillsammans med regeringen, näringslivet och fackföreningarna.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9809/