Brittiska myndigheter ska ha koll på "fria fester"
Stonehenge vid sommarsolståndet - ett raveparty med myndigheternas tillstånd som kan bli modell för hur lokala myndigheter i Storbritannien kan tämja det växande fenomenet. (Foto: Daniel Berehulak/Getty Images)


Olagliga ravepartyn väntas den här sommaren härja i Storbritannien. Som gensvar ska kommunerna tämja de ohejdade friluftssamlingarna genom att avdela platser för ”fria fester” och hjälpa organisatörerna att ansöka om tillstånd till evenemanget, har kommunledningsförbundet (LGA) sagt.

De ger också myndigheterna rådet om att hålla ett öga på var de kommer att hållas.

– Vi behöver de lokala invånarnas ögon och öron. Vissa ravepartyn är inte annat än en plåga medan andra utgör ett allvarligt hot mot omgivningen och allmänhetens säkerhet, sade Chris White, kulturchef på LGA.

– Många festdeltagare tar farliga kemiska blandningar, har begränsad tillgång till akutvård och utsätter sig själva och andra för stor fara.

LGA tror att ravepartyn går mot en pånyttfödelse efter en svacka sedan glansperioden på 1990-talet och att mobiltelefoner och internet ha gjort det lättare än tidigare att organisera dem.

– Inverkan från ravepartyn kan vara mer än lite oljud och mindre störningar. Kommunerna försöker hålla rent och snyggt på platser där människor lever. Effekterna på natur och åkerjord kan bli oåterkalleliga och orsaka ekonomisk ruin och naturförstörelse om marken har smutsats ner med avfall och skräp, sade Smith

Med käppen kommer moroten. Smith anser att kommunerna borde se till att det finns bestämda platser för dessa evenemang. Men det ställer krav på dem som arrangerar festerna. Syftet är inte att hindra människor från att ha roligt, tvärtom.

– Kommunförvaltningarna utfärdar tillstånd för fester hela tiden liksom även för karnevaler, fiestas och festivaler runt hela året.

Med stöd av kommunförvaltningarna, lokala poliser och lokalbefolkning kan kravet på platstilldelning sända ett tydligt budskap till alla som avser att organisera ett olagligt raveparty. Om de inget har att dölja kan de tala med kommunen om att organisera ett lagligt evenemang.

– Men om deras motiv är mindre hedervärda då kommer de att mötas av lagens fulla kraft.

Webbplatserna Urban75 och Partyvibe är två av många resurser med socialt samvete som stödjer club- och ravepartybesökare.

I dess guide till organisatörer av fria ravepartyn vädjar Urban75 partydeltagare att inte skräpa ner på platsen och ”respektera den lokala naturen.”

Där kan man läsa: ”Att städa upp gör att lokalinvånarna är positiva och innebär att utomhuspartyn kan fortsätta att organiseras.”

Översatt från originalartikel på engelska.