Brittisk protest mot obligatoriska ID-kort


Tiotusentals britter har anslutit sig till en kampanj för att stoppa introduktionen av obligatoriska identitetskort. Ledaren för ett av Storbritanniens största politiska partier säger att han hellre skulle gå till domstol än att bära med sig ett ID-kort. Skapandet av en nationell databas för identitetsuppgifter verkar längre bort än för tre år sedan.

Kampanjen planerades som ett svar på regeringens planer att introducera obligatoriska ID-kort för alla brittiska medborgare. Politiska partier, kändisar och grupperingar från olika håll stödjer kampanjen.

ID-kortet var från början tänkt som ett redskap mot terrorism, bidragssvindel och människosmuggling. Immigrationsministern Liam Byrne hävdar att kommande generationer kommer att uppleva ID-kortet som ”allmänhetens välsignelse i modern tid”, jämförbart med järnvägen. Koordinatorn för antikampanjen, Phil Booth, menar dock att obligatoriska ID-kort är ämnade att dölja något skamligt.

– Det här är bra för regeringen, bra för byråkraterna och bra för politikerna men mig förser det inte med någonting som jag inte redan har, säger Booth. Det här kommer bara att underlätta för regeringen att snoka i mitt och andras privatliv. Kortet är ämnat att dölja någonting skamligt; en bekväm ursäkt för att insamla stora mängder personlig data och lagra det i registret så att man kan spåra människor under hela deras livstid. Varför ska vi låta regeringen bokföra alla aspekter av våra liv? Det är inte regeringens uppgift.

Planen är att skapa en nationell databas där staten kommer att lagra 49 personliga data, inklusive fotografier, passnummer, körkortsnummer och fingeravtryck. Man räknar med att införa kortet 2011.

Än så länge har ungefär 11 500 personer skrivit på en namninsamling där de lovar att de inte kommer att registrera sig för ID-kortet.

Svenska medborgare är enligt lag inte skyldiga att inneha ett nationellt ID-kort, men måste kunna styrka att vederbörande inte är utländsk, till exempel genom fullgod ID-handling. En utländsk medborgare bosatt i landet måste kunna styrka sin passfrihet, genom exempelvis ett permanent uppehållstillstånd.

Frågan om ett nationellt identitetskort blev aktuell då Sverige förberedde inträdet i Schengensamarbetet 2001 och sedan 2005 utfärdas nationella identitetskort framtagna av Rikspolisstyrelsen.

Legitimation:

Ordet legitimation kommer från det latinska legitimo som betyder ”förklara för laglig”.

Källa: legitimation.se