Britterna drar åt svångremmen trots bättre ekonomi
Konsumenter fyller gångarna på Tescos varuhus i New Malden, Surrey. (Foto: Oli Scarff/Getty Images)


Det genomsnittliga brittiska hushållet har idag 200 pund mer i månaden än förra året. Men på grund av osäkerheten med lågkonjunktur och fallande fastighets- och bostadspriser fortsätter många konsumenter att dra in på utgifterna.

För det vanliga hushållet har rörelsebeloppet (det som är kvar efter skatt och fasta räkningar) ökat dramatiskt det senaste året. Den genomsnittliga familjen med lån har nu 25 procent mer i plånboken varje månad än vad de hade förra året, enligt en rapport från Ernst & Young. EY

Att ökningen blivit så överväldigande beror på lägre amorteringskostnader tillsammans med historiskt låga räntor. Övriga kostnader, såsom bränsle, elektricitet och gas har också minskat sedan förra årets topp.

– Även fast vi fortfarande befinner oss i en konjunkturnedgång, har många hushåll, de som inte drabbats av arbetslöshet, fått en dramatisk förbättring av sin månadsbudget sedan förra året, säger Jason Gordon, detaljhandelsdirektör vid EY.

– Ändå ger inte siffrorna hela bilden. Även om en typisk konsument nu har mer pengar att spendera varje månad, har de kraftigt sjunkande bostadspriserna det senaste året drastiskt minskat deras samlade förmögenhet, säger Gordon

– Dessutom har, vid sidan av fallande huspriser, den dystra ekonomiska konjunkturen och oron för att förlora jobbet haft en förödande inverkan på konsumenternas förtroende. Följaktligen använder många sina ökade inkomster för att betala kreditkortsskulder och andra skulder och för att återställa balansen på sparkonton. Dessa pengar spenderas verkligen inte fritt på High Street.

Trots dessa minskningar av hushållens månadskostnader, har vissa enskilda kostnader fortsatt att öka under 2009, om än i relativt måttlig takt. Exempelvis har en vanlig familj fått höjda skatter, försäkringsavgifter och ökade utgifter för kollektivtrafik.
– Under de senaste veckorna har det förekommit vissa trevande tecken på stabilitet i ekonomin och på bostadsmarknaden. Konsumenternas tillförsikt börjar också titta fram efter att ha varit tidernas lägsta. Men det återstår att se om dessa indikationer kommer att leda till en hållbar återhämtning. Innan dess är det inte troligt att konsumenterna kommer att återfå sin shoppingaptit, tillägger Gordon.

Detaljhandeln visar en motsatt bild som resultat av konjunkturtrycket, för trots att konsumenterna har det bättre ekonomiskt är de försiktiga med att slösa pengarna de får över på varor eller tjänster som inte är nödvändiga

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19062/