Brister funna i 145 kärnreaktorer inom EU
Presskonferens med Günther Oettinger, medlem i Europakommissionen och ansvarig för stresstest på kärnkraftverk. (Foto: European Comission)


Efter att ha granskat kärnkraftverk över hela Europa rekommenderar Europakommissionen säkerhetsförbättringar i nära 145 reaktorer.

Granskningen innebar bland annat ”stresstester” som utformats för att fastställa säkerheten och stabiliteten hos kärnkraftverken i händelse av extrema naturförhållanden. Projektet initierades av Europarådet efter katastrofen i Fukushima, Japan.

Kommissionen kunde konstatera att ingen av kärnkraftverken var i så dåligt skick att de behövde stängas ner. Detta trots att långt ifrån alla reaktorer i de 17 länderna uppnådde de standarder som rekommenderas av den internationella atomenergi-byrån (IEAA).

I en kommentar till granskningen sade EU:s energi-kommissionär Günther Oettinger:

– Situationen är generellt sett tillfredsställande, men det finns inget utrymme för självbelåtenhet.

Enligt AAP sade Oettinger att det skulle kosta allt mellan 10 och 25 miljarder euros att rusta upp samtliga kraftverk till den rekommenderade standarden.

Testerna visade att personal vid 37 procent av reaktorerna inte använde moderna metoder för att analysera riskerna vid jordskalv och vid fler än 40 procent, det vill säga 62 reaktorer, saknades metoder för att mäta riskerna vid översvämning.

81 reaktorer förvarade inte katastrofutrustning på platser skyddade från eventuell förstörelse.

Utrustning för att mäta och varna för potentiella jordbävningar visade sig vara antingen otillräckliga eller så saknades de helt i 121 av reaktorerna.

Frankrikes säkerhetsmyndighet för kärnkraft uttryckte ”reservationer” kring kommissionens upptäckter och sade att några av slutsatserna inte tog hänsyn till viktiga rekommendationer funna i stresstesternas slutliga rapport.

ASN sade också att man redan förelagt förbättrad säkerhetsutrustning för extrema situationer i sina 58 reaktorer. Kommissionen uppmuntrar alla deltagare att snabbt implementera stresstesternas rekommendationer.

Nationella handlingsplaner kommer att förberedas i slutet av året och kommissionen ska också se över europeiska lagar för kärnkraftssäkerhet, och föreslå nödvändiga åtgärder tidigt under 2013.

Översättning från engelska.