Bristande engagemang mot kommunismens brott ifrågasätts
Riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus (kd) ifrågasätter varför inte Forum för levande historia uppmärksammar kommunismens brott mer. (Foto: kristdemokraterna.se)


Lennart Sacrédeus (kd) ifrågasätter engagemanget hos myndigheten Forum för levande historia i en skriftlig fråga ställd till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 16 november.

I sin fråga nämner Sacrédeus att kulturministern tidigare klargjort att ”Kommunismen är en ideologi som skördat och skördar många offer. Därför är det viktigt att belysa och informera – inte minst den uppväxande generationen – om dess svarta historia”. Likaså skriver Sacrédeus att statsminister Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen har sagt att ”Forum för levande historia ska nu i sitt arbete innefatta också kommunismen och kommunismens brott mot mänskligheten”.

Med tanke på ministrarnas uttalanden ställer sig nu Sacrédeus frågande till varför Forum för levande historia inte deltog vid invigningen av utställningen ”Kriget efter kriget” i Stockholms Stadshus den 14 november. Utställningen skildrar den litauiska gerillakampen mot den sovjetiska, kommunistiska ockupationen efter andra världskriget.

I sin fråga till kulturministern anmärker Sacrédeus också på att överintendenten för Forum för levande historia, Eskil Franck, har klargjort att myndigheten inte ska ha något samarbete med Upplysning om kommunismen (UOK), som är huvudarrangör för utställningen. Detta trots att UOK har kommit långt i upplysningsarbetet, vilket Forum för levande historia inte har gjort, menar Sacrédeus.

Lena Adelsohn Liljeroth säger i sitt svar till Sacrédeus att regeringens uppdrag till Forum för levande historia är mycket tydligt. Det grundläggande uppdraget om Förintelsen finns kvar, men att man dessutom skall belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Hon delger också att Forum för levande historia tidigare i sin delrapport har meddelat att man ska fokusera på kommunismens brott mot mänskligheten i bland annat Sovjetunionen åren 1917-1989, vilket också inkluderar de baltiska länderna eftersom de då var sovjetiska delrepubliker.

– Jag utgår då också från att Forum för levande historia, i enlighet med sitt uppdrag, har ett brett samarbete med andra i denna mycket viktiga fråga, avslutar kulturministern sitt svar till Sacrédeus.

Eskil Franck, överintendent på Forum för levande historia, har i en debattartikel i SvD den 22 november bemött kritiken. Han låter meddela att myndigheten sedan i våras arbetar på en omfattande kartläggning och sammanställning av forskningen på området, samt att man redan arrangerat seminarium med mera för att belysa kommunismens brott.

När det gäller kritiken mot bristande samarbete menar han att forumet främjar självständighet och integritet, då man noga väljer vilka aktörer man samarbetar med.

– Vi är som myndighet ytterst restriktiva med att gå in i organiserat samarbete med privata intressenter, särskilt i fråga om politiskt känsliga frågor. Däremot har vi gärna kontakt med aktörer som arbetar med frågor som anknyter till våra, skriver Eskil Franck i sitt inlägg.