Brist på D-vitamin ökar risken för demens
D-vitamin får vi på ett naturligt sätt genom att vara ute i solen. Turister njuter av det fina och varma vädret på Testraoustranden i Perros -Guirec, västra Frankrike, den 7 augusti 2014. (Foto: Miguel Medina/ AFP /Getty Images)


Äldre personer som har låga nivåer av vitamin D i blodet löper en avsevärt högre risk att drabbas av demenssjukdom, visar en ny stor studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology.

Tidigare forskning har visat att vitamin C, vitamin B (framförallt B12), och vitamin E har betydelse för hjärnans funktioner och kan skydda mot demens och Alzheimers sjukdom.

Även fettsyran omega-3 som finns i fet fisk har visat sig ha betydelse då den kan passera blodhjärnbarriären och kan därmed ha skyddande effekt mot demenssjukdom.

Nu har forskarna även konstaterat ett signifikant samband mellan brist på vitamin D och demenssjukdom.

Ett internationellt forskarlag i ledning av läkaren David Llewellyn vid University of Exeter Medical School, i England har undersökt nivåerna av vitamin D i blodet hos 1659 personer över 65 år som inte led av demens eller hjärt-kärlsjukdom vid första testtillfället. Deltagarna följdes sedan upp under sex år.

Forskarlaget såg att de deltagare i studien som hade en måttlig brist på D-vitamin hade en 53 procents ökad risk att utveckla demens. Hos personerna som led en av allvarligare brist på vitaminet var motsvarande siffra125 procent.

När det gäller Alzheimers sjukdom löpte deltagare med måttlig brist på D-vitamin 69 procent ökad risk för att utveckla sjukdomen medan allvarlig brist höjde siffran till 122 procent.

”Vi förväntade oss att hitta ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och risken för demens och Alzheimers sjukdom, men resultaten var förvånande – vi har faktiskt funnit att sambandet var dubbelt så stort än vad vi hade väntat oss, säger Llewellyn i ett pressmeddelande.

De nya forskningsrönen inger hopp säger Llewellyn, men han anser att det behövs ytterligare forskning för att fastställa om man genom att äta mycket fet fisk eller genom tillskott av vitamin D kan fördröja eller till och med förhindra uppkomsten av Alzheimers sjukdom och demens.

”Men vi behöver vara försiktiga i så här tidigt stadium”, säger han vidare, och att de senaste resultaten inte visar i sig att låga halter av D-vitamin är orsaken till demens.

”Men med det sagt är resultaten mycket uppmuntrande, och även om ett litet antal människor kan dra nytta av det, skulle det få enorma konsekvenser för folkhälsan med tanke på de förödande och kostsamma följderna som demens för med sig”, förklarar Llewellyn.

Idag dör allt fler människor i någon form av demenssjukdom. Demens har blivit den vanligaste dödsorsaken, och även passerat hjärtsjukdomarna, enligt en rapport som presenterades av Socialstyrelsen förra året.

Fakta om D-vitamin

Vi får i oss vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas D-vitamin i huden när man är ute i solen. Under sommarhalvåret är solbestrålning den viktigaste källan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

D-vitamin finns framför allt i mat som:

•Fisk, speciellt fet fisk som lax, sill och makrill.

•Mini-, lätt- och mellanmjölk, eftersom de alltid berikas med D-vitamin. Ofta berikas också osötad lättfil och lättyoghurt.

•Margarin, eftersom de alltid berikas med D-vitamin.

•Ägg och kött innehåller också en del D-vitamin.

Källa: Livsmedelsverket