Brevet från Kommissionen för mänskliga rättigheter ignorerades
Tre kvinnliga utövare av Falun Gong, som bär kejserliga kinesiska kostymer, mediterar på paradvagnen. En annan utövare är utklädd som en kanin, eftersom det är det kaninens år i Kina, och har en skylt med texten "Falun Dafa är bra." (Foto: Miguel Mendoza Castro / Epoch Times)


Hector Lopez som representerar handelsmännen i Chinatown i Mexico City rev med sina män ner Falun Gongs paradvagn under nyårsparaden i Chinatown. Förstörelsen av paradvagnen filmades och lades ut på YouTube och publicerades i mexikanska tidningar. Ett TV-program Starting Point på Televisa tog också upp saken och intervjuade Lopez och andra inblandade. Lopez medgav att den kinesiska ambassaden hade föreslagit att paradvagnens dekorationer skulle förstöras.

Två år tidigare hade Lopez kastat ut Falun Gong-utövare från Chinatown, berättade Rosaura Pliego. Denna gång ville hon vara på den säkra sidan och kontaktade Kommissionen för mänskliga rättigheter i Mexico innan det kinesiska nyåret.

Pliego informerades om att de hade lika stor rätt som någon annan att vara där eftersom de helt enkelt utövade sina grundlagsfästa rättigheter och behövde inget tillstånd för att göra det. De uppmanades att ringa om några problem skulle dyka upp. Som en säkerhet, skickade Kommissionen för mänskliga rättigheter en skrivelse till Cuauhtémocs distrikt där man betonade att Falun Gong-utövare inte skulle trakasseras. Men denna skrivelse ignorerades.

Den 5 februari åberopade Lopez avsaknaden av ett tillståndadokument från Kommissionen för mänskliga rättigheter som skäl till att paradvagnen skulle rivas ner. När videon lades ut på nätet och frågan blev sprängstoff i media, släppte han detta argument och sade istället att Falun Gong-utövare helt enkelt var ovälkomna i Chinatown.

– Om du har en fest i ditt hus och jag är inte inbjuden, men jag kommer i alla fall, då har du bra skäl att kasta ut mig eller stoppa mig från att komma in … Det är dem som startade det här med oss, sade han i intervjun med Epoch Times.

Fallet beskriver i miniatyr den kamp som utkämpas av det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) mot Falun Gong i Kina, och återspeglar samma dynamik som utspelas mellan kinesiska ambassader och konsulat och Falun Gong-utövare runt om i världen.

I Kina förföljs utövare genom att de godtyckligt fängslas eller sätts i arbetsläger där de torteras, ibland till döds. Efter en intensiv anti-Falun Gong-propagandakampanj under de första åren från juli 1999, när förföljelsen började, har Falun Gong knappt nämnts i kinesiska medier. När utövare vill berätta för den kinesiska befolkningen om förföljelsen mot dem, försöker de kinesiska myndigheterna tysta ner dem.

I Chinatowns runt om i världen är gatuparader strängt taget en politisk fråga för kinesiska diplomater, vars jobb är att se till att Falun Gong-utövare utestängs.

Men om ambassadens intentioner var att tysta ner Falun Gong i Mexiko fick deras avsikter i detta fall inte den väntade effekten.

De absurda bilderna av en grupp män, som sliter isär en traditionell kinesisk paradvagn, representerade för många en osmaklig aspekt av utländsk inblandning i Mexikos lokala frågor. Affären gav Kina dålig uppmärksamhet och missnöje från allmänheten.

”När kommer Kinas Berlinmur att falla?” var huvudrubriken i en artikel av reportern Concha i La Razón. ”Förtryck mot kineser i det federala distriktet” var en annan rubrik i dagstidningen El Arsenal, som kompletterade ledarartikeln med diskussion om ”den monstruösa grymheten” i Kinas system med omskolning i koncentrationsläger.

I videon om händelsen den 5 februari kan vissa mexikaner ses gapa av förvåning när paradvagnen monteras ner, andra skrek åt dem att sluta, andra gick efteråt fram till utövare för att uttrycka sitt stöd och betonade att Mexiko är ett land som respekterar trosfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet, enligt Falun Gong-utövaren Rosaura Pliego.

– Nu när media och vissa politiker i Mexiko har blivit medvetna om detta angrepp har det orsakat stor indignation i det mexikanska samhället. Resultatet har blivit det helt motsatta till det som kommunistpartiet försökte göra. Många människor i landet känner nu till Falun Gong och den fruktansvärda förföljelsen. Uppmärksamheten har ökat mångfaldigt och har bara bistått våra ansträngningar att hjälpa människor att förstå hur den kinesiska regimen förföljer Falun Gong, sade Pliego.

Carlos Guzmán, Oscar Nicolas Suárez Luna, Marta Pederoche och Jose Rivera har bidragit till artikeln.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/51360/99999999/1/1/