Brevduvor smittade av virussjukdom


Under lördagen konstaterades att en koloni med brevduvor i Malmö drabbats av Newcastlesjukan, ett mycket smittsamt fågelvirus.

Enligt Jordbruksverket är området där duvorna befinner sig avspärrat. Det finns cirka 30 duvslag på platsen, och brevduvor i två av duvslagen är drabbade av sjukdomen vilket konstaterades av Statens Veterinärmedicinska Anstalt på lördagen efter provtagningar.

Newcastlesjukan smittar inte till människor utan drabbar bara fjäderfän och ska med andra ord inte förväxlas med fågelinfluensan.

Sjukdomen slår hårt mot de drabbade fåglarna och en mängd fågelarter är känsliga för smittan. Den sprids främst bland höns, kalkon, fasan, duva och vaktel. Ankor och gäss är också känsliga, men smittan är mer sällsynt bland de här arterna.

Newcastlesjukan uppträder plötsligt och sprider sig snabbt. Fåglarnas allmäntillstånd försämras; de äter inte och deras äggproduktion minskar markant. Djuren kan även få en kraftig gröngul diarré. Fåglarna kan dö efter ett till två dygn och i en flock kan dödligheten bli hög.