Brev till Thailands premiärminister från Kinas interimsregerings ordförande
Thailändsk polis arresterade den 15 december Falun Gong-utövare på order av den kinesiska kommunistregeringen. (clearwisdom.net)


Ärade premiärminister i Thailand

Ers höghet, Samak Sundarevej

Det är med bestörtning som vi i dag fått vetskap om att thailändsk polis har arresterat 22 Falun Gong-utövare i Bangkok och flyttat dem till immigrationsfängelset.

Alla de 22 Falun Gong-utövarna har flytt från Kina till Thailand för att undvika förföljelsen och massakern på Falun Gong-utövare av den kinesiska regeringen. De önskar och strävar efter frihet.

De har beviljats flyktingstatus genom FN:s flyktingkommissionär och väntar på att bli mottagna av ett tredje land för att börja om sina nya liv.

Thailand är ett fritt och demokratiskt land där buddhismen är statsreligion och är ett fredsälskande och medkännande land. Falun Gong, som grundades av Li Hongzhi, är besläktat med buddhismen. Den lär ut ”sanning, godhet och tålamod” och lär ut universell räddning. Buddhism och Falun Gong är sammanlänkade.

Under deras vistelser i Bangkok har dessa 22 Falun Gong-utövare inte brutit mot någon thailändsk lag eller begått några handlingar som påverkar Thailands nationella intresse. Den plötsliga arresteringen av den thailändska polisen är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter.

Under det kalla kriget förra århundradet upprätthöll Thailand en stark anti-kommunistisk hållning; försvarade den mänskliga civilisationens värderingar och beskyddade det fria demokratiska samhällets principer.

Även om den globala kommunistsfären inte längre existerar och att Sovjetunionen har upplösts, styr fortfarande det kinesiska kommunistpartiet (KKP) Kina. Regimen hotar frihetens och demokratins principer i det mänskliga samhället och förstör de grundläggande principerna som FN förordar. Det har blivit den negativa kraften och förstörelsekraften till det mänskliga samhällets utveckling. Detta är den sanna verkligheten som mänskligheten står inför. KKP-regimen håller på att överges av historien och det kinesiska folket.

Kinas interimsregering grundades på grund av KKP:s upplösning. Kinas interimregering skulle mycket gärna vilja etablera diplomatiska relationer med ert land utifrån dagens civilisations principer.

Jag skriver till Ers Excellens i hopp om att ni kommer att förstå orsaken bakom denna händelse och dess senaste utveckling, och hoppas att Ers Excellens kommer att lösa denna händelse baserat på mänskliga rättigheter och tillförsäkra dessa 22 Falun Gong-utövare deras frihet.

Må Buddha och Gud välsigna er

Med högsta respekt

Ordförande Wu Fan för Kinas interimsregering den 9 februari 2008

Översatt från version