Brev från Gao Zhisheng var förfalskat av myndigheterna, misstänker familjen
Advokaten Gao Zhisheng på sitt kontor i Peking, den 2 november 2005. Gao har torterats och utsatts för andra människorättskränkningar under sin tid i fångenskap. Han skrev 2007 ett öppet brev där han avslöjade något av vad han utsatts för. (Foto: Verna Yu/AFP/Getty Images)


Den kände fängslade människorättsadvokaten Gao Zhishengs familj fick nyligen ett brev, vars författare gav sig ut för att vara Gao själv. I brevet uppmanades de att inte besöka honom i hans fångenskap i den avlägsna Xinjiangprovinsen. Brevet har dock väckt misstänksamhet, och hans släktingar är övertygade om att Gao inte skrivit det.

Gaos familj sade till Epoch Times att brevet, som kom precis innan den 18:e partikongressen i november, hade två röda tumavtryck i vax. I det stod ”hej till alla familjemedlemmar”, och att de inte skulle komma och besöka honom. Detta ökade familjens oro för hans situation, och hans bröder sade att de tänkte hälsa på honom i slutet av året.

– Vi blev mycket oroliga och tveksamma när vi fick brevet. Hans storebror tyckte det var väldigt obehagligt, eftersom han aldrig hade sett sådana tumavtryck förut, och sade att de var mycket ovanliga, sade Geng He, Gaos fru.

– Tidigare har vi alltid kontaktat varann via telefon, sällan via brev, sade hon, och tillade att Gao Zhishengs bror aldrig hade sett hans handstil, och därför inte kunde avgöra om brevet verkligen var från honom.

Gao har hållits fängslad flera gånger av det Kinesiska kommunistpartiet, men han försvann senast i början av 2009. En av hans bröder sade att han fått ett dokument tidigare i år, där det stod att Gao hölls fången i Xinjiang.

2005 tog Gao avstånd från kommunistpartiet, och efter att han skrev om förföljelsen av Falun Gong och även företrädde utövare  i rättsfall mot dem, var han en ständig måltavla för kommunistpartiets säkerhetstjänst, som sedemera grep honom och utsatte honom för svår tortyr.

Den 22 december 2006 fick Gao ett villkorligt fängelsestraff för  ”uppmaning till omstörtande verksamhet”. Han och hans familj sattes i husarrest, och familjen flydde till USA 2009, där de fortfarande bor. 

Gao har torterats och fått sina mänskliga rättigheter kränkta på andra sätt, och han skrev ett öppet brev 2007 där han avslöjade de övergrepp han utsatts för i fångenskap. Sun Yong från Chinese  Human Rights Protection Group sade att Gao ”enligt uppgift ofta utsätts för övergepp” eftersom han ”förstår kommunistpartiets natur och därmed utsätts hårdast för dess förtryck”.

Gaos fru, Geng He, hävdar att de kinesiska myndigheterna är rädda för att Gaos familj ska berätta för det internationella samfundet om hans situation om de tillåts besöka honom, och att det är därför de skickade ett brev som ger intryck av att Gao säger att han inte vill träffa dem.

Hon tillade att Gao Zhiyi, hans bror, upprepade gånger har sagt till Yulins byrå för offentlig säkerhet, i Gaos hemprovins Shaanxi, att han ville hälsa på brodern. Han sade särskilt att han ville hälsa på under den 18:e partikongressen, och att det är därför som myndigheterna, enligt hennes uppfattning, har fabricerat det här brevet och skickat det till Gao Zhiyi.

– Myndigheterna har aldrig tillåtit oss att träffa Gao Zhisheng, och vi är mycket oroliga för hans hälsa, sade Gao Zhiyi till Epoch Times.

– Den kinesiska regimen har sagt att vi bara får träffa honom om vi får ett skriftligt godkännande från vår lokala polisstation, sade han, och tillade att familjen ändå tänkte försöka besöka honom, trots kostnaderna och den långa resan.

När Bo Xilai avsattes från sin post som partichef i Chongqing den 15 mars fick Gaos familj ett samtal från myndigheterna där de fick veta att de kunde besöka honom om de inte berättade för någon. Gao Zhiyi och hans svärfar fick träffa Gao Zhisheng i Shaya-fängelset i Xinjiang i en halvtimme efter att inte ha sett honom på två år. De visste inte ens om han levde innand de såg honom, berättade Geng He för Epoch Times.

Sedan i mars har dock ingen i familjen fått träffa Gao Zhisheng, enligt Geng He. Hon vände sig till myndigheter i Europa och USA för att få dem att sätta press på den kinesiska regimen och låta dem besöka honom.

I Augusti försökte Gaos familjeadvokater Li Xiongbing och Li Subin att få träffa honom, men de vägrades tillträde. Myndigheterna sade att Gao Zhisheng själv var en advokat på avancerad nivå och inte behövde några rättsliga ombud. Dessutom sade de att Gao Zhiyis brev inte var korrekt utformat och att Gao i själva verket inte ville träffa sin familj eller sina advokater. Det verkar som om det nyligen sända brevet är ett försök att ge trovärdighet åt denna version.

Översatt från engelska