Breivik dömdes till 21 års fängelse
Den norske terroristen Anders Behring Breivik (till vänster) samtalar med sin försvarsadvokat Vibeke Hein Baera vid ankomsten till Oslo tingsrätt, dagen för domstolsutlåtandet den 24 augusti 2012. (Foto: Odd Andersen/ AFP)


På fredagen meddelade Oslo tingsrätt att den norske massmördaren Anders Behring Breivik bedöms vara tillräknelig. Domen är enhällig och ger 21 års fängelse, vilket är det längsta straffet man kan få enligt norsk lag.

Många har ifrågasatt huruvida Breivik är tillräknelig, och menat på att han måste vara sinnessjuk. Merparten av norrmännen, 75 procent enligt TT, ville dock att Breivik skulle straffas istället för att få tvångsvård.

Anders Behring Breivik såg nöjd ut då domaren läste upp domen. Han har hela tiden erkänt brotten och hävdat att han var vid sina sinnes fulla bruk då han utförde dåden på Utöya och i regeringskansliet, vilka dödade sammanlagt 77 personer förra sommaren.

Straffet på 21 år kan efter strafftidens slut förlängas med fem år i taget om den dömde bedöms utgöra en fara för samhället, så i praktiken kan Breivik sitta i fängelse på livstid.

– Vi har fått en dom som väldigt många tycker är riktig, sade det samordnande rådet Frode Elgesem till NRK.

Enligt åklagare Svein Holding är det fortfarande oklart huruvida domen kommer att överklagas eller ej.

Under dagen läser domaren upp 90 sidor av domskälen, vilket kommer att ta flera timmar.