Bredband viktigt för små orter och landsbygd


Regeringen ska utreda behovet av stöd- och finansieringsinsatser för att främja bredbandsutbyggnad i små orter och på landsbygd.

– Ett starkt och kraftfullt Sverige förutsätter ett engagemang och en delaktighet från alla landets delar, sade infrastrukturminister Åsa Torstensson i ett pressmeddelande i torsdags.

Åke Hedén, vice ordförande i Enköpings kommunstyrelse, fick uppdraget som ska redovisas senast den 18 april 2008.

Utgångspunkt för utredningen är att ”alla orter och en klart övervägande del av landsbygden” ska har tillgång till bredband vid utgången av 2013, meddelade Torstensson.

De flesta experter är överens om att tillgång till bredband är viktigt för ett modernt samhälle. Problemet idag är att det finns ett gap mellan olika regioner i Europa.

I takt med att fler och fler tjänster erbjuds via internet är det hämmande för utvecklingen i små orter och på landsbygd som inte har tillgång till bredband.

Medlemsländerna inom EU har uppmanats att se över situationen i berörda regioner och vidta lämpliga åtgärder.

I Sverige har 43 procent av hushållen har tillgång till bredband, enligt en annan EU-studie publicerad i april 2007. Holland, Danmark, Finland och Belgien ligger före Sverige med 65, 60, 49 och 48 procent respektive.