Brasilien uppmanar hotellen hålla rimliga priser inför VM och OS
Ett flygfoto av hamnen i Rio de Janeiro den 6 juni 2013 inför FIFA Confederations Cup. Enligt brasilianska myndigheter har Rio de tredje dyraste hotellpriserna i världen. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)


Brasilien uppmanar hotellen i landet att hålla priserna på rimliga nivåer inför de stora idrottsevenemang som landet ska vara värd för, eller ta konsekvenserna av utebliven turism.

Enligt en undersökning nyligen av det brasilianska turistinstitutet Embratur har hotellpriserna i Rio de Janeiro hamnat på tredje plats i världen och gått om normalt dyra städer som New York och Paris.

En genomsnittlig hotellnatt kostar i Rio 246,71 dollar. Endast Miami med 293,57 dollar och Punta Cana i Dominikanska Republiken med 278,90 dollar har högre priser. Priset var lägre både i New York, 245,82 dollar, Sydney 201,73 dollar och Paris med 196,17 dollar.

”Denna ökning kan inte förklaras med inflation, skattetryck eller den så kallade Brasilienkostnaden (högre kostnader för att driva företag i Brasilien på grund av flera faktorer såsom ineffektiva offentliga tjänster)”, sade Flávio Dino, ordförande för Embratur, i ett uttalande.

De brasilianska myndigheterna vill undvika att råka ut för samma problem som drabbade turistnäringen under OS i London 2012, där höga boendepriser avskräckte turisterna.

”Allt som verkar vara överpriser kommer att överlämnas till avdelningen för konsumentfrågor på justitiedepartementet”, sade Dino.

”Vi vill ha en dialog med företagen för att undvika att några opportunister skadar bilden av hela landet”, säger ministern för turism, Gastao Vieira, på ministeriets webbplats.

Departementet sätter ett pristak för hotellen inför FIFA Confederation Cup, som nyligen börjat liksom FIFA World Cup 2014 och sommar-OS 2016.

Gränserna är definierade av Match Services, ett bolag som används av FIFA för frågor som rör boende vid internationella evenemang.

Beslutet att ingå avtal med Zürichbaserade Match gjordes gemensamt av företrädare för hotellbranschen och den brasilianska regeringen.

Match har skrivit kontrakt med cirka 850 hotell i Brasilien och definierat gränsen för varje hotell. Företaget arbetar med att upprätta kontrakt med fler hotell.

– Match förhandlar fortfarande med övriga hotell för att ge rättvisa och rimliga priser för evenemangen liknande dem som redan är kontrakterade”, berättade Andreas Herren, Match Services talesman, för Epoch Times.

– Match välkomnar därför regeringens initiativ och är också tacksam för hotellens stöd och samarbete”, sade Herren.

Hotellsektorn är en viktig del av den brasilianska ekonomin, vilken genererar cirka en miljon direkta och indirekta arbetstillfällen, enligt Hotel Operators Forum i Brasilien.

Alfredo Lopes, ordförande för brasilianska Association of Hotels Industries i Rio de Janeiro (ABIH-RJ), förklarar att marknaden fungerar som regulator för fastställande av priser och att det är naturligt att förvänta prishöjningar vid större internationella händelser, särskilt vid stora evenemang som OS och VM. Men han håller med om att hotellen måste undvika orimliga priser.

– Vi och tillsynsorganet kommer att spåra och identifiera specifika överträdare. Om missbruk upptäcks, kommer konsumentskyddet att träda in”, sade Lopes till Epoch Times.

”ABIH-RJ har åtagit sig att samarbeta med ministeriet för turism och Embratur för att övervaka hotellens genomsnittliga priser så att turisterna får högkvalitativa tjänster och boende i enlighet med de riktlinjer som gäller.”

ABIH-RJ uppskattar att Rio, staden som är värd för de flesta turister under de kommande viktiga evenemangen, kommer att ha cirka 6000 nya boenderum senast till VM 2014 och omkring 12 000 fler 2016 inför de olympiska spelen. Rios årliga hotellbeläggningsgrad ligger för närvarande på 80 procent.

Översatt från engelska.