Brainhelp – ett skotskt center för strokedrabbade
Walter Baxter som drabbats av hjärnblödning, hjälper nu andra att rehabilitera sig genom projektet Brainhelp. (Foto: www.brainhelp.co.uk)


”Jag hade precis avslutat vårt veckosäljsmöte. Förra veckans siffror var suveräna och det var början på en ny vecka. Saker kändes bra och livet flöt fint för mig. Men plötsligt kom en konstig känsla över mig. Det var nästan som om jag drömde i vaket tillstånd, väldigt förvirrande. Sedan exploderade smärtan i mitt huvud. Det var den sortens smärta man känner när tandläkaren träffar på en nerv, men utan att jag kunde dra undan huvudet. Den bara fortsatte.”

Walter Baxter, grundare till välgörenhetsorganisationen Brainhelp (Hjärnhjälp), berättar om sin skrämmande upplevelse. Den inte bara förändrade hans liv, utan gav också en insikt om behoven för dem som lider av hjärnskador och hur samhället inte förmår möta dessa.

På Hairmyres lokalsjukhus 24 km utanför Glasgow, var den tjänstgörande läkaren övertygad om att Walter Baxter bara led av svår migrän som skulle gå över av sig själv. Walter tyckte var otroligt att en erfaren doktor kunde avfärda hans tillstånd så lätt och krävde därför att få ta fler prover. Smärtan han kände var inte som migrän, det var den våldsammaste smärta han har känt eller någonsin kunnat föreställa sig att uppleva. Något motvilligt sände doktorn Walter för att genomgå datortomografi, vilket visade på en hjärnblödning eller en stroke (hjärninfarkt).

Nu hade läkarna blivit övertygade att det var en livsfarlig situation, och ordnade de en snabb transport till södra Glasgow, där det bäst utrustade sjukhuset för att behandla hjärnskador finns. Innan man kunde genomföra en operation måste man göra en kärlröntgen för att avgöra var i Walters hjärna som pulsådern hade brustit och ge dem en uppfattning om hur operationen borde utföras. Men Walters problemen var inte över med det, det uppstod komplikationer efter  operationen som krävde intensivvård.

Allt detta hände 1998. Sedan dess har Walter blivit helt återställd och hjälper nu andra som drabbats av stroke.

En sak som Walter blev akut medveten om, var att medan det finns kirurgiska resurser för att handskas med akuta livshotande tillstånd, så finns det väldigt lite hjälp och eftervård för dem som drabbats av stroke. Hjärnskador är bland de mest försvagande av alla sjukdomar, och lämnar ofta de drabbade md en oförmåga att hantera vardagliga rutiner i månader och år efteråt. Därför skapade han Brainhelp, en välgörenhetsorganisation som har ett drop-in center med neurologisk vård för strokeoffer. Centren kommer att erbjuda rehabilitering och stöd med hjälp av medicinsk personal.

Det är inte helt känt att sjukdomar med cirkulationsrubbningar, vilka inkluderar hjärtattacker och stroke, orsakar fler dödsfall än cancer. Var femte minut drabbas en person i England av en stroke. Faktiskt utgör de den  vanligaste typen av medicinsk akutvård och orsakar över en fjärdedel av alla dödsfall varje år. Vad som helst som kan höja medvetenheten hos allmänheten skulle spara väldigt mycket av allmänhetens pengar.

Walter hade möjligheten att börja sin välgörenhet med Brainhelp tack vare en donation från det Nationella Lotteriet. Det har gjort det möjligt för honom att sätta upp ett informationscenter i Torry, Aberdeen, där de intresserade kan involvera sig i projektet eller bara titta in och lära sig mer. Samtidigt fungerar centret som en informationsresurs för samhället, där Walter ger expertråd om datorer och webbdesign.

För att samla in pengar som behövs för centret, har Walter öppnat något helt nytt på internet, ett ”e-garage”. Det innebär att du lämnar in din bil för att få den såld på eBay och förtjänsten går till Brainhelp. Verksamheten begränsas inte bara till bilar utan allt i hemmet tas emot för vidareförsäljning.

Fakta om Stroke:

Stroke är resultatet av en förlust av blodtillförsel i ett område i  hjärnan. Detta kan hända när en pulsåder brister eller på grund att en blodpropp blockerar pulsådern.

Skadan varierar beroende på storleken och vilket område som berörs. Symptomen varierar från omedelbar död till svår huvudvärk, svaghet eller förlamning, försvagning av ansiktsmusklerna som kan få en att dregla, svårt att tala, problem med balansen och förlust av minnet eller svårighet att förstå andra.

Allvarliga fall av stroke orsakar nästan alltid förlust av medvetandet.

Eftersom hjärnvävnaden dör när tillflödet av syrehaltigt blod bryts, om så bara för några minuter, så blir effekterna av en stor stroke varaktiga.

Fastän man i många fall kan reparera blodkärlen genom en akut operation, kan man inte reparera skadan på hjärnvävnaden.

Med tiden kommer hjärnan att anpassa sig till situationen. Andra områden tar över funktionerna i de skadade delarna. Men detta kan ta månader eller år och och för den utsatta innebär det en jobbig process av att på nytt få lära in alla vardagssysslor.

Vanligtvis drabbar stroke dem som är över 55 år, men förekommer i alla åldrar.

Kostens betydelse för hälsa inom kinesisk medicin

Fem välgörande örter och kryddor