Bra bemötande inom vården skyndar på tillfrisknandet
Läkningsprocessen gynnas av bra bemötande inom vården. (Foto: AFP/ Philippe Huguen)


Hur vi blir bemötta inom vården har en viktig betydelse för läkningsprocessen. Fenomenet har studerats av den italienske forskaren Fabrizio Benedetti som nyligen presenterat sina rön vid en internationell konferens i psykoneuroimmunologi  i Stockholm.

Psykoneuroimmunologi är ett allt mer uppmärksammat forskningsområde där man studerar hur hjärnans psykologiska funktioner, det vill säga människans tankar och känslomässiga reaktioner, påverkar immunförsvaret. Ett exempel är hur stress kan öka risken för infektioner och utlösa sjukdomstillstånd.

Alla som sökt hjälp inom vården vet hur det känns att vara utlämnad och beroende av hjälp. Kommer vi att bli förstådda och lyssnade på i mötet med läkaren eller sköterskan?

Enligt experter kan just det här inledande mötet i vården vara avgörande för tillfrisknandet.

Placebo är ett komplext fenomen som bland annat innefattar de mekanismer som sätter igång läkningsprocessen och ämnet har studerats av forskaren Fabrizio Benedetti som var huvudtalare vid den konferens som pågått den 6 till 8 juni och som samlat 250 världsledande forskare.

Det finns en rad biologiska mekanismer som aktiveras av placebo och kan liknas vid effekterna av hur läkemedel hjälper oss att bli friska.

Bemötande och ord kan spela en viktig roll när det gäller att lindra och läka. ”De biologiska funktioner som kan bidra till placebo kan ha med förväntan, inlärning, ångest eller belöning att göra”, skriver man i ett pressmeddelande.

– Utöver att visa att placebo är ett verkligt fenomen förklarar Benedettis forskning mekanismerna som gör att det fungerar, säger Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Karolinska Institutet och värd för PNIRS 20th Scientific Meeting.

Det har visat sig att kunskap om placebo vid smärta och Parkinson har kastat ljus över hur neurokemiska processer kan ligga bakom en placeboeffekt.

De nya rönen
kan ha stor klinisk betydelse tror Mats Lekander.

– Tillsammans med bland annat svensk forskning visar Benedetti alltså att psykosociala faktorer, som ord eller terapeutiska ritualer, påverkar biokemiska processer som kan bidra till att läka eller lindra.

PNIRS, the PsychoNeuroImmunological Research Society, är en internationell forskarsammanslutning för forskare inom psykoneuroimmunologi.