Botniabanan inkompatibel med 4G
Botniabanan I Örnsköldsvik. (Foto från Wikipedia)


Miljardsatsningen Botniabanan möter stora hinder. Nu är det utbyggnaden av 4G-nätet som kan komma att inkräkta på tågets toppmoderna signalsystem.

Botniabanans och Banverkets gemensamma pionjärprojekt, det europeiska signalsäkerhetssystemet European Rail Traffic Management System, ERTMS, är tänkt att så småningom möjliggöra att samma tåg kör genom flera länder i Europa. Tågsatsningen är den största i Sverige sedan 1937 men den har mött flera hinder på vägen.

Banan invigdes av kungen i augusti 2010 men var vid tidpunkten inte färdig.

I oktober rapporterade Ny Teknik att 62 avgångar av 140 ställdes in. Det nya systemet innebär att föraren får all information skickad direkt till sig och inga ljussignaler finns längs banan. När signalsystemet inte fungerar går nödbromsen och föraren är då oförmögen att göra någonting, berättade Botniatåg AB:s vd Michael Almenäs för DN.

Nu visar det sig att det påkostade ERTMS-systemet kan komma att störas av de master som installeras för fjärde generationens mobilnät. Sveriges Radio skriver att 4G-nätets signaler ofta är starkare än tågets och för tågtrafiken kan det innebära att den avstannar eller får gå på lågfart vid störningar om basstationerna hamnar nära järnvägen.

Problemet kan komma att gälla hela Europa men eftersom Sverige ligger långt fram i utvecklandet av 4G är det Botniabanan som drabbas först. Järnvägsbranschen vill nu att man reglerar var de nya 4G-masterna får placeras, meddelar Sveriges Radio.

– Järnvägens frekvenskområde är en del av den järnvägslagstiftning som finns och vi kan inte byta frekvenser utan vi måste veta att vi inte blir störda, säger banverkets chef för ERTMS, Sven-Håkan Nilsson till Sveriges Radio.

Botniabanan är med en topphastighet på 250 kilometer i timmen det snabbaste spåret i landet. Den sträcker sig från Nyland (nära Kramfors/Sollefteå flygplats) till Umeå via Örnsköldsvik. Den tog elva år att bygga och kostade 15 miljarder kronor.