Bostonexplosionerna verk av amatörterrorister


Det är sannolikt att de två bombningarna på Boston Maraton, som lämnade 3 döda och 107 skadade, utfördes av amatörterrorister sade Max Abrahms, terroristexpert på John Hopkins universitet.

”Det är uppenbart att det inte handlar om en kapabel grupp utan de är amatörer som försöker efterlikna dagens terroristhot. De har i allmänhet mycket lite ekonomiskt stöd. De är vad som kallas självstartare”, sade Abrahms.

”På grund av kontraterrorismens insatser är det mycket svårt för stora grupper av terrorister att samordna och planera tillsammans, så då finns det små grupper som lär sig hur man gör spränganordningar på internet. Sådana här attacker är typiska för nutida terroristhot”, sade Abrahms.

Vid Bostonattacken detonerade två bomber vid mållinjen av Boston Maraton. De sprängdes inte samtidigt men var mycket nära varandra.

”Det är vanligt att terrorister gör så här, med flera explosioner samtidigt. Ibland försöker de göra så att den första räddningsaktionen träffas av den andra explosionen”, sade Abrahams.

Myndigheterna trodde först att en tredje bomb detonerade senare nära JFK-biblioteket, men nu tror de att det kan ha orsakats av en elektrisk brand.

Abrahms sade att om detta var en bomb så använder palestinska terrorister ofta en teknik där de har ”en bomb som detonerar något senare”.

”De var inte så skickliga. Det var nog bara en eller två killar eller en liten cell.” Han påpekade också att de troligen använt lätta sprängämnen.

Abrahams sade att sprängningarna inte ”utgjorde något existentiellt hot mot vårt land, men i ögonen på amerikanarna hade attackerna en stor effekt. Förövarna hade ingen större teknisk skicklighet men när man ser utfallet… titta vilket kaos som följde.”

”Jag tror säkert att vi kan få se mer av sådana här saker”, sade han.

Översatt från engelska