Bostadslånen ökar trots fördubblad ränta


Länsförsäkringar har genomfört en undersökning om de svenska hushållens skuldsättning på sina bostäder. Under de sista tre åren har den genomsnittliga låntagaren ökat sitt bolån med 35 procent.

– Mellan åren 2005 och 2008 ökade det genomsnittliga priset på ett småhus i Sverige med 30 procent. Det får även till följd att bostadsköpare lånar mer än tidigare. Dessutom har många bostadsägare fått möjlighet att ta ut nya lån på bostaden för renovering av bostaden eller andra investeringar, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, i ett pressmeddelande.

I åldersgruppen 25-39 år finns många som nyligen bildat familj och de har de högsta lånebeloppen, 1 020 000 kronor i genomsnitt. Åldersgruppen 40-69 år har ett medelvärde på 674 400 kronor. 2005 hade svenska bolåntagare i snitt 574 100 kronor i lån, i år ligger snittet på 776 800 kronor.

Sedan 2005 har räntekostnaderna ökat rejält. De har dubblerats på tre år och tillhör man då den yngre åldersgruppen med en dryg miljon i lån, betyder det att räntekostnaden efter skatteavdraget ökat med 1 800 kronor i månaden.