Bostadskrisen hotar Australiens tillväxt
Experter säger att bostadskrisen i form av för höga priser i Australien är ett ohälsosamt ekonomiskt tecken. (Foto: Jarrod Hall/The Epoch Times)


Australiens brist på bostäder till rimliga priser försätter landets ekonomi i ett sårbart läge, säger en talesman för koalitionen för bostäder och samhällsgrupper.

Professor Julian Disney, ordförande för National Affordable Housing Summit (NAHS) säger att huspriserna driver människor att skuldsätta sig för mycket och han tror att om det blir en nedgång i priserna ”kommer strömmen att vända snabbt.”

– När världens ekonomi eller vår ekonomi av någon anledning vänder neråt, blir tempot och vidden av dess verkan mycket större på grund av att vi är så skuldsatta, sade han till Epoch Times.

Professor Disney sade att huspriserna i Australien är särskilt höga och att både The Economist och OECD förvisar Australien till ”de fåtal länder som har för höga priser och är sårbara.”

– Australien är geografiskt isolerat och i motsats till USA, som många andra länder är beroende av, är ingen beroende av Australien, sade han.

– Vi lever i ett falskt paradis där människorna tänker att vi sköter oss bra eftersom vi har låg arbetslöshet men i själva verket… är vi den högst belånade nationen. Vi har ett enormt ekonomiskt underskott. När strömmen vänder mot oss kommer den att vända mycket snabbt eftersom vi är så sårbara, sade han..

NAHS, i vilket föreningen för byggnadsindustrin och styrelsen för socialtjänster i Australien ingår, säger att huspriserna som relaterade till hushållens inkomster nästan har fördubblats under de senaste 25 åren och den genomsnittliga månatliga inbetalningen på nya lån har ökat med 50 procent.

NAHS har bett både regeringen och oppositionen att ta upp frågan om ”den smygande bristen på prisvärda bostäder” som en del av sina program i de kommande valen.

Landets skatteminister Peter Costello har föreslagit en granskning av offentlig mark i försök att hjälpa till att lösa problemet.

Costello säger att ökningen av bostadspriserna beror på en ökad efterfrågan som en följd av låga räntesatser och hög sysselsättning.

– Mer mark behöver överlåtas. Problemet är egentligen inte billiga bostäder utan mer ett problem att ha tillgång till mark i Australien, sade han till Sky News.

Oppositionsledaren Kevin Rudd sade att krisen efter prisvärda bostäder är komplicerad och han har i juli ringt till NAHS i Canberra för att diskutera frågan.

Om man tittar på vad det är som gör att det är svårt att ha råd med hus i dag finns det ett antal faktorer, det är inte enbart en fråga om tillgång till mark, sade han på ABC.

Professor Disney sade att koncentrationen av befolkningen till städerna var en stark faktor till Australiens enastående höga huspriser.

– I USA beskrivs medelstora städer vara en halv till en miljon människor. Vi har inga städer som är så stora men om man tittar på städerna i de flesta europeiska länderna, i USA eller Kanada har 20 till 40 procent av städerna denna storlek, förklarade han.

– Detta sätter tryck på tillgängliga fastigheter och huspriserna stiger därefter, sade han.

Professor Disney sade att Australiens närhet till Asien särskiljer det från andra OECD-länder eftersom Asiens investeringar i bostäder i Australien har ökat snabbt under de senaste åren.

– Många asiater, särskilt från Hongkong, köper bostäder och det har drivit upp huspriserna, sade han.

Den demokratiske senatorn Andrew Bartlett, som upprepade gånger tagit upp problemet med huspriserna i senaten, säger att det finns en konstig inställning till huspriserna i Australien.

– Alla andra delar av folkets liv, där kostnaderna går upp, vare sig det gäller mat, bränsle eller kläder, där finns det verklig oro för det, men när boendekostnaden går upp tänker man: ‘Bra. Det är fantastiskt’, sade han till Epoch Times.

Senator Bartlett sade att målet för att äga ett eget hus nu är ouppnåeligt för många och att hyra ”också började bli ett eldprov”.

– Att bo billigt är nu så svårt att även Peter Costello måste ha insett att han kanske skulle göra något åt det, sade senator Bartlett.

Översatt från engelsk originalversion.