Bostadshus rasade i Shanghai
Ett 13 våningar högt bostadshus rasade under byggnationen den 27 juni 2009 och en arbetare dödades. (Foto: The Epoch Times)


Raset av det 13 våningar höga bostadshuset i Shanghai har hamnat i nationellt fokus och många experter säger att det bara är toppen på isberget för byggnadsproblematiken i Kina.

Byggnaden föll omkull till synes utan anledning och förblev närmast intakt efter att den fallit. Den kinesiska tidningen National Business Daily har krävt att byggindustrin omprövar sitt system.

Enligt rapporten är projektutvecklarens egen kapitalinvestering i projektet normalt extremt låg – ofta bara några tiotals miljoner yuan i projekt med ett totalt värde på en miljard yuan. I fallet med det rasade huset i Shanghai var projektutvecklarens egen investering mindre än tio procent av det totala projektvärdet.

Gu Haibo, utredare i fastighetsfrågor i Shanghai, menar att den extremt låga andelen kapital från projektutvecklaren orsakar ett mycket begränsat kontantflöde. Vid dåliga affärer leder detta till undermålig kvalitet i byggnaderna.

Större delen av finansieringen vid fastighetsutveckling kommer från banklån, husköpares handpenning och byggföretagens förskottsbetalning. Ofta uppstår underskott i finansieringen vilket leder till allvarliga brister i kvaliteten i byggandet.

Trots att förskottsbetalning är förbjudet tillämpar enligt advokaten Du Yueping i Shanghai nästan alla byggföretag detta sätt för att erhålla projekten från projektutvecklaren. Det är en outtalad regel.

– Byggföretaget har inget annat val än att skynda på projektet och få inspektionerna i varje fas gjorda så tidigt som möjligt, i syfte att erhålla pengar för nästa projektfas, säger Du Yueping.

Dolda kvalitetsbrister är därför oundvikliga.

När det gäller bristande kontroll i olika avseenden såsom beträffande utvecklarens kvalifikationer, köpeskillingarna vid markförvärv, planering, konstruktion och slutbesiktning etcetera menar Du att det finns många orsaker till det – men själva systemet är huvudorsaken.

Enligt de nuvarande reglerna har projektutvecklaren kontroll över varje steg – från grundläggning till slutbesiktningen. Projektutformning, byggande, kontroll och besiktning utförs av intressegrupper som är nära knutna till utvecklaren. Så länge det inte rör sig om stora frågor vänder de dövörat till, vilket riskerar att påverka kvaliteten i projektet.

Till följd hamnar husköpare i en utsatt position. Såvida det inte kan bevisas att en byggnad har äventyrat människors liv, såsom vid raset i Shanghai, kan ägarna inte få pengarna tillbaka. De tvingas vänta på att projektören ska ordna med reparationer så att deras hus kan uppfylla normerna. Om husköparna tvistar med projektutvecklarna om kontraktet har de stora svårigheter att få sin handpenning tillbaka då de inte kan lägga fram några bevis.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19204/