Bostaden revs "av misstag" när de inte var hemma
Husägarna övernattar utomhus i den kalla decembernatten efter att deras hus rivits. (Internetbilder från Kina)


Kinesiska familjer samlas för att fira nyåret, men en familj kommer inte att kunna göra det. Myndigheterna rev deras hus när de inte var hemma och nu återstår bara en hög med bråte. Enligt rapporteringen på internet om fallet med Li Xueping i staden Wuhan så har myndigheterna nu kommit på en ny term för husrivningar utanför det gängse systemet: Att låta det ske ”av misstag”.

Den 11 december återvände Li Xueping till det femvåningshus han bott i och fann det i spillror. Tydligen hade de lokala myndigheterna passat på att riva byggnaden för sina markutvecklingsprojekt medan hans familj var borta under dagen.

Lis familj hade aldrig diskuterat någon eventuell rivning med lokala myndighetsföreträdare. När de gick till den lokala rivningsbyrån för att protestera fick de höra att det hela var ett misstag och att man tagit fel byggnad. De tillade dock att byggnaden nyligen lagts till en lista över hus som skulle rivas i en senare fas och att familjen inte skulle försöka ställa till med några problem på grund av det som hänt.

De gick med på att ge kompensation till familjen baserad på 180 kvadratmeters boyta. Lis familj invände att byggnadens sammanlagda yta var 900 kvadratmeter. Eftersom byggnaden var riven och arkivuppgifterna om det var ofullständiga hade familjen ingen möjlighet att bestrida siffran, enligt informationen om händelsen på nätet.

Bostadsrivningar har pågått det senaste decenniet över hela Kina för att bana väg för storskaliga utvecklingsprojekt och expansion av stadskärnorna, en process som är nära knuten till den ekonomiska tillväxten och markpriserna som skjuter i höjden. Enligt kinesisk lag äger staten all mark i städerna. Boende ska kompenseras enligt rådande marknadsvärde för sitt hus när de tvingas flytta, men denna summa räcker sällan för att köpa ett hus av liknande värde och placering.

Denna markförvärvandeprocess under tvång sker ofta i samband med korruption. Myndighetsföreträdare köper marken av de boende för nominella priser och säljer sedan till markutvecklare och gör en stor vinst. Kineser som drabbas av dessa orättvisor hemfaller ibland till extrema åtgärder för att protestera. Det har förekommit att personer satt eld på sig själva eller att det uppstått våld mellan husägarna och rivningslagen.

I det här fallet slog familjen bara upp tält i bråten och hissade upp röda lyktor med vita banderoller för att uttrycka sin ilska. På banderollerna stod: ”Här inträffade en illegal rivning, ge oss vårt hem tillbaka”, ”Tvångsrivning utan kompensation” och ”Igår stod vårt hem här, nu är det borta”.

Enligt Liu Feiyue från den kinesiska organisationen Civil Rights & Livelihood Watch har rivningar som sedan kallats ”misstag” inträffat även på andra platser. Han sade att det visar att det förekommer ljusskygga metoder och kränkningar av medborgerliga rättigheter i stadsutvecklingsprocessen, något som delvis är ett resultat av bristen på rättssäkerhet i Kina.


Invånarna har hängt ut röda lyktor, vanligen en symbol för helgfirande, för att protestera mot hur de behandlats.

Invånarna har hängt ut röda lyktor, vanligen en symbol för helgfirande, för att protestera mot hur de behandlats.

Historien om Li och hans familj har väckt reaktioner på internet där folk uttryckt både sympati för deras situation, ilska och hopplöshet.

”Det är så här samhället ser ut idag. Det spelar ingen roll hur länge din familj bott på en plats, vem som helst som har pengar tar över marken. Är det verkligen ingen som tänker göra något åt den här sortens tvångsrivningar?” skrev en användare.

En annan menade att händelsen inte var något misstag. ”Den här metoden är vanlig idag. Först river de byggnaden, sedan hittar de på ursäkter och kallar det för ett misstag. Här finns en lucka i lagen. Den här metoden är mycket mer effektiv för att tvinga bort folk än att stänga av deras el och vatten”.

”Såna här maffiametoder suger vanliga medborgares blod. Gula floden och Yangtzefloden vrålar av vrede” stod i en annan kommentar.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27152/