Boskapsskötares död inspirerade till protester i Inre Mongoliet
Olje- och gasproduktionsanläggningen i Uushin Banner, Inre Mongoliet. (Foto från SMCOCA)


En dödad boskapsskötare, känd för att skydda sin betesmark och sina boskapsdjur från att skadas av oljetransportkonvojer, har satt igång en rad protester, enligt blogginlägg från Inre Mongoliet. 

Enligt en nyhetsrapport från Central News Agency den 24 oktober, dödades boskapsskötaren Zorigt från Uushing Banner, Inre Mongoliet, i en krock med en lastbil med olja den 20 oktober. 

Enligt Xinhua News Agency, sade de kinesiska myndigheterna i Uushin Banner, i Södra Inre Mongoliet, att Zorigt försökte köra ikapp lastbilen för att kapa den och sedan körde på lastbilens högra sida, fick allvarliga skador och senare avled på sjukhuset. 

Southern Mongolian Human Rights Information Center, med säte i USA, hävdade istället att Zorigt försökte skydda betesmarken och dödades. 

Tyskbaserade Inner Mongolian League for the Defense of Human Rights säger att Zorigts familj hålls isolerade av de lokala myndigheterna. 

Bloggen “Southern Mongolian Comment on Current Affairs” (http://smglnc.blogspot.com/reports) skriver att man kommer att hålla protester under perioden 24-30 oktober som stöd för boskapsskötarens rättigheter, och kommer att omfatta storstäder som Hohhot och Bogot. 

Zorigts dödsfall är exempel på en rad missnöjen från ursprungsmongoler som pågått under en lång tid. Mongolerna beräknas vara mindre än 20 procent av befolkningen i Inre Mongoliet, och de är missnöjda med att Han-immigranter och exploatörer ständigt har inkräktat på deras mark. 

Inre Mongoliet är känt för sina mineraltillgångar. Förutom kol och olja är Inre Mongoliet huvudkällan till sällsynta jordmetaller som högteknologiska industrier är i behov av runt om i världen. Uushin Banner kallas ”naturgasens hemland i Kina”. 

Den största protesten i Inre Mongoliet på 30 år sattes igång i maj, när Mergen, en boskapsskötare från Shiliin-gol-kooperativet dödades under liknande omständigheter. Han försvarade sin betesmark från kinesiska lastbilar med kol den 10 maj. I Mergens fall, avrättades föraren i augusti. 

Översatt från engelska