Början på ett nytt Kina
Ett massmöte som stödjer de som lämnar det kinesiska kommunistpartiet, New York, april 2007. (Foto: Shaoshao Chen/The Epoch Times)


Under ytan av mediecensur och internetblockad i Kina sprider sig en rörelse mycket snabbt; en rörelse med potential att sätta stopp för det regerande kommunistpartiets styre.

Rörelsen Tuidang, som betyder ”lämna partiet”, är en våg av kineser som upphäver sina medlemskap i det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Under februari nådde antalet utträden över 50 miljoner.

Enligt David Gao, ordförande för Global Quitting CCP Service Center, ses Tuidang som det enda hoppet om en fredlig framtid av många som lever under kommunistpartiets stränga kontroll.

– Kommunistpartiet har gjort så många dåliga saker, vilka sårat varje kines i hjärtat, sade Gao i en telefonintervju från sitt nuvarande hem i San Diego.

– Det kinesiska folket fruktar inte längre partiet. Det vågar tala ut, gå ut på gatorna och måla slagord som kräver kommunistpartiets fall, sade han.

Med all social oro i Kina är Tuidang, enligt Gao, bland de få rent fredliga metoderna som kineserna har att bekämpa den auktoritära regimen. Han liknade det vid ett uppvaknande.

– När folk tar beslutet att lämna det visar de att de insett att kommunistpartiet är ondskefullt och att de inte vill vara en del av det.

Protester har blivit närmast dagliga i Kina allt eftersom arbetslöshet, regimkorruption och kraven på demokrati sprider sig.

Det är inte många rapporter om dessa händelser som når det kinesiska folket, än mindre resten av världen.

Rong Yi, vice ordförande för Quitting the CCP Service Center, arbetar från centrets huvudkontor i Flushing i New York. En volontärgrupp startade Tuidangrörelsen 2005, med en dröm om frihet för Kina.

Enligt Yi har passerandet av 50 miljoner utträden en djup mening för de kineser som bor i USA.

– Det finns en språkbarriär. Inte ens när de kommer till USA har de tillgång till fri media. De vet inte vad som händer i världen. Så deras sinnen kontrolleras fortfarande av kommunistpartiets media, inklusive en del utlandskinesisk media, sade hon.

De flesta volontärerna vid Quitting the CCP Service Center är kinesiska invandrare. Några av dem har själva erfarenheter av kommunistpartiets förföljelse i olika ”omskolningsläger” och tvångsarbetsläger för att de utövar Falun Gong, en kinesisk meditationsmetod vars grundläggande principer är sanning, godhet och tålamod.

Centret tar varje dag emot tusentals utträden ur partiet och enligt Yi har antalet hela tiden ökat sedan Tuidangrörelsen började 2005. Antalet har ökat från 30 000 om dagen till 50 000 om dagen. Utträdesuttalanden tas emot via e-post, brev, fax, telefon och personliga besök.

Bara den 23 februari rapporterade centret att 51 949 personer lämnat partiet.

De tre grupper som man lämnar är det kinesiska kommunistpartiet, kommunistiska ungdomsbrigaden och unga pionjärerna.

– Det kinesiska folket är så angelägna att komma bort från kommunismens kontroll. De längtar efter ett fritt Kina, att ha rätt att uttrycka sig och ha religionsfrihet precis som resten av världen, sade Yi.

– De vet om kommunismens onda natur och de vill bli av med den terror som kontrollerar dem. De är trötta på kommunistpartiets makt. Det kinesiska folket har lidit så mycket. Det kommer att ske stora förändringar de närmaste tre åren.

Bland dem som lämnat partiet finns Chunlin Li, en litteraturvetare som för närvarande bor i San Diego. Han flyttade till USA från Heilongjiangprovinsen i Kina och publicerade sitt utträde ur partiet 2005 efter att ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” publicerats. Det är en serie ledarartiklar från Epoch Times som avslöjar kommunistpartiets historia.

– Ända sedan jag kom till USA 2001 har jag insett vad kommunistpartiet gjort mot det kinesiska folket under de senaste 50-60 åren. Jag fick tillgång till en massa fri information om Kinas förflutna; massakern på Himmelska fridens torg, förföljelsen av Falun Gong och de många politiska kampanjer partiet drivit sedan 1949.

Numera talar Li ofta om tillståndet i Kina vid massmöten och människorättstillställningar i San Diego.

– Det ger mig sinnesfrid att faktiskt göra något, sade han och tillade att få västerlänningar verkar till fullo förstå situationen i dagens Kina.

– Den västerländska allmänheten har fortfarande inte tillgång till sanningsenlig information om Kina, vilket lett till en felaktig förståelse om situationen i landet, sade han.

 

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12627/