Borg vill värna om Sveriges starka offentliga finanser
Sveriges finansminister Anders Borg. (Foto: Georges Gobet/ AFP)


På fredagen var det budgetförhandlingar på Harpsund. Finansministern menade att uthålligheten i Sveriges offentliga finanser måste värnas.

Utvecklingen i vår omvärld ger en svag svensk arbetsmarknad och håller tillbaka efterfrågan på svenska varor och därmed tillväxten i landet.

Med svag industriproduktion, minskad export och låga investeringar, anser Finandsdepartementet i sin augustiprognos att Sveriges ekonomi kommer att utvecklas svagt under innevarande år.

Arbetsmarknaden kommer att ytterligare påverkas därför ska budgetutrymmet användas för att motverka den höga arbetslösheten och stödja en gradvis återhämtning.

”Vi ska använda styrkan i våra offentliga finanser för att tillföra energi och stödja en återhämtning”, sade Anders Borg i ett pressmeddelande.

Det är viktigt att hålla på säkerhetsmarginalerna menade han.

”Att stärka grunden för återhämtning är centralt för att pressa ned arbetslösheten.”

Departementet bedömer att det finansiella sparandet går med underskott i år och nästa år, men att det därefter åter blir balans och överskott.

Regeringen tror att de offentliga finanserna kommer att ha ett visst utrymme för reformer i budgetpropositionen för år 2014.

”I Sverige har regeringen lyckats motverka krisens effekter tack vare starka offentliga finanser. Denna styrka ska vi fortsätta att värna”, sade finansminister Anders Borg.