Borg: Det handlar om att vara ytterst försiktig och återhållsam
Finansminister Anders Borg. (Foto: Regeringskansliet)


Finansminister Anders Borg gjorde på torsdagen en genomgång av det ekonomiska läget. Den ekonomiska statistiken som finansdepartementet hade inhämtat till den nya prognosen visade en blandad bild och Borg sade sig vara förvånad över hur väl prognoserna hade stått sig under hösten.

En bild av den ekonomiska politiken, sade Borg, visar att:

– Det är klokt att hålla i och stötta den ekonomiska efterfrågan efter 2013 och 2014. Tittar man bortom det får man nog dra slutsatsen att det handlar om att vara ytterst försiktig och återhållsam.

Exporten minskar men väntas växa till sig gradvis nästa år. Finansdepartementet räknar med fortsatt stark inhemsk efterfrågan då hushållens disponibla inkomster ökar under nästa år. Det kan leda till att det svenska näringslivet kan öka sin produktion, framförallt inom tjänster.

Trots svag BNP-tillväxt har arbetsmarknaden utvecklats starkare än förväntat. 44 000 jobb har tillkommit och arbetslösheten sjönk något. För 2014 tror Borg att sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten att sjunka något ytterligare.

Det kommer att sättas fokus på strukturreformer för fler jobb genom investeringar i utbildning, se till att det blir fler vägar in för grupper som har svårt att få jobb och reformer för fler bostäder.

Osäkerhet råder dock bland annat kring det europeiska banksystemet och vilka effekter lättnaderna i den amerikanska penningpolitiken kommer att ha här i Sverige. Höga bostadspriser och hög skuldsättning hos hushållen kan även ge sämre utveckling.

Budgetutrymmet kommer att vara begränsat de kommande åren ansåg finansministern.

– Vill man göra reformer eller satsningar så kommer man att behöva titta på skattehöjningar respektive utgiftsomprioriteringar för att säkra att det är förenligt med att vi så småningom kommer tillbaka till överskott.