Bönder i Shaanxiprovinsen kämpar för sin mark
En bybo som skadats av en gangster med en järnstång. (Foto: Epoch Times)


Bönder från Shaanxiprovinsen har upprepade gånger under de senaste tio åren lämnat in protestlistor mot att deras mark ockuperas av myndigheter i Shaanxi.

Myndigheterna har tagit bördig åkermark i besittning för att bygga ”Iongwan Trade Development Zones”, men bönderna hävdar att ämbetsmännen har förtryckt dem och berikat sig på att sälja deras mark.

Wang Jincai, en av de drabbade bönderna, sade:
– Vår åkermark har ockuperats sedan 1996 och detta har även hänt i flera andra byar. Myndighetspersoner kom med säkerhetsagenter och beväpnade poliser. De hyrde även in brottslingar som angrep byborna med stora järnstänger och en person blev nästan ihjälslagen. När vi började skicka runt protestlistor blev vi internerade av allmänna säkerhetsbyrån i häradet.

Under de senaste tio åren har lokalregeringen bara i denna by lagt under sig sammanlagt närmare 60 hektar mark, däribland 33 hektar mark för grönsaksodling och 20 hektar bevattnad mark samt en del bergsmark. 1170 bybor har blivit tiggare, de flesta andra har tvingats söka efter arbete på annan ort.

Enligt uppgift har bönderna i den här byn begett sig till Xi’an fem gånger och till Peking 13 gånger för att lämna protestlistor. Wang är en av de som åkt. I November 2008 satt han i fängelse i Peking i 28 dagar och skickades sedan till interneringslägret i Suide där han satt i tio dagar. Även andra som protesterat har gripits under de år som gått.

En bybo sade:
– Marken är den viktigaste och mest värdefulla ägodel en bonde har, och nu har de tagit den ifrån oss. Vi har ingen rätt att besluta eller säga vår mening, vi får inte ens veta sanningen. Har vi några grundläggande mänskliga rättigheter kvar? Vad ska nu trygga vår överlevnad?

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16214/