Bönder i Europa dumpade miljoner liter mjölk
Mjölkproducenter i Europa protesterar mot låga mjölkpriser, och dumpade närmare 25 miljoner liter mjölk på åkrarna i september. I Tyskland dumpade bönder ut mjölk framför Jordbruksministeriet i staden Mainz, den 22 september. (Foto: Torsten Silz/AFP/DDP)


Mjölkproducenter spred i måndags ut 25 miljoner liter mjölk på åkrar över hela Europa för att protestera mot sjunkande mjölkpriser.

Enligt bönderna finns det en överproduktion av mjölk i Europa, vilket gör att priset på mjölk underskrider produktionspriset. De har uppmanat Europarådet att kontrollera mjölkproduktionen så att priset kan öka och produktionen bli lönsam igen.

Europarådet medger att de insett problemet men står ändå fast vid principen om en fri marknad.

De 25 miljoner liter som spreds ut på åkrarna motsvarar tre dagars mjölkproduktion i Belgien.

Även i Bryssel hällde bönderna ut stora tankar med mjölk framför Europakommissionens högkvarter.

– Hur mycket mer mjölk måste gå till spillo innan politikerna i Europa inser att de måste ändra sin politik, sade Erwin Schopeges, ordförande i mjölkproducenternas intresseförening i Belgien (MIG).

Det var enbart lantbrukare från Vallonien, den fransktalande delen av Belgien som deltog i den här samordnade aktionen. Bönder från Flandern, den holländskspråkiga delen, valde att skänka bort sina produkter till allmänheten.

– Vi stöder våra kollegor i Vallonien, men vi inser också att det kan verka chockerande för konsumenterna att se så mycket livsmedel gå till spillo. Men ni måste förstå att vi är i en desperat situation säger Guy Depraetere från lantbrukssyndikatet General Farmers Syndicate (ABS).

Sammanlagt har bönder från Flandern delat ut tiotusen liter mjölk, trehundra kilo kött, fem ton grönsaker och tvåtusenfemhundra ägg.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22910/