Bolivianska årsringar arkiv över nederbörden i Amazonas
Årsringar i ceder, Cedrela odorata. (University of Leeds)


Årsringar från åtta cederträd i låglandet i Bolivia utgör en hundra år lång dokumentation av nederbördsmönstret tvärs över hela Amazonområdet.

Under ledning av University of Leeds i England har ett internationellt forskarteam mätt upp variationen av två syreisotoper som finns i trädens ringar – 16O och 18O – för att komma fram till hur mycket det har regnat i Amazonas under de senaste 100 åren.

”Det är ett område ungefär 25 gånger större än Storbritannien”, sade studiens huvudförfattare Roel Brienen i ett pressmeddelande.

”Mängden isotoper i trädens årsringar var väldigt nära kopplade till den årliga variationen i flodnivåerna i Amazonas, och således till den mängd nederbörd som rinner ut i havet”.

Amazonområdet är en av de våtaste platserna på jorden och upptar ett enormt område längs ekvatorn. Dess hydrologiska cykels respons på klimatförändringarna är därför relevant för resten av världen.

“På liknande sätt som årslager i polarisen har använts för att studera temperaturen i det förgångna kan vi nu använda årsringarna i den här arten som ett naturligt arkiv för nederbörden i Amazonområdet”, sade Manuel Gloor, en av forskarna, i pressmeddelandet.

”Om vi hittar gamla träd med liknande signalstyrka så kommer detta att vara till stor hjälp för att utöka vår kunskap om systemet.”

Olika trender kan ses i den dokumentation som träden utgör, och det är på så fin nivå att specifika år kan pekas ut.

“Till exempel utmärker sig tydligt den extrema El Niño under åren 1925-1926, som orsakade väldigt låga flodnivåer”, sade Brienen.

Översatt från engelska