Bok om Kinas senaste 60 år förbjuden inför regimens 60-årsdag
Lung Ying-tais "Big River, Big Sea - Untold Stories of 1949". (med tillåtelse av utgivaren)


En ny bok av en känd taiwanesisk författare har förbjudits inför Folkrepubliken Kinas 60-årsdag.

Den kinesiska myndighet som har ansvar för internetpropaganda instruerade den 11 september alla hemsidesägare i Peking att den taiwanesiske författaren Lung Ying-tais texter måste tas bort från servrarna och inte längre ligga ute, enligt Qian Gang, som är professor vid University of Hong Kong.

Lungs nya bok, med titeln ”Big River, Big Sea – Untold Stories of 1949” är troligen det som orsakat denna reaktion.

Lung är en av de samtida taiwanesiska intellektuella som mest influerat fastlandskina. Hennes 150 000 tecken långa exposé målar ett osminkat porträtt av Kinas historia under de senaste 60 åren.

Under ceremonin vid bokens publicering på University of Hong Kong den 18 september sade Lung att avsikten med hennes verk inte var att anklaga eller fördöma, utan att hedra alla de som förtrampats, förolämpats och skadats i det förflutna.

– Jag vill genom min litteratur betyga min respekt för själarna hos de tiotals miljoner som dött genom orättvisor, sade hon.

Författaren sade att hon ville att verket skulle vara en bro för människor på båda sidor av Taiwansundet och att de skulle läsa boken tillsammans. Hon sade att freden mellan de två sidorna inte kan förlita sig på politiska förhandlingar mellan ländernas ledare, utan måste förverkligas genom utbyten mellan människor.

En stor del av boken är en sammanställning av intervjuer som ger andra historiska perspektiv på Kina än det som kinesiska kommunistpartiet håller fast vid.

Lung Ying-tai studerade i USA i nio år och bodde i Europa i 13 år och under fyra år arbetade hon för statsledningen i Taiwans huvudstad Taipei. Det har gått nästan sju år sedan hon flyttade till Hongkong och är för närvarande gästprofessor på University of Hong Kong.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22843/