Bo Xilais rättegång avpolitiserades för att upprätthålla maktbalansen
Tidigare politbyråmedlemmen Bo Xilai står mellan två vakter i Jinans mellandomstol i Shandongprovinsen under första dagen av hans rättegång, den 22 augusti. Bo Xilais rättegång förhandlades fram för att få den avpolitiserad, enligt experter. (Skärdump/Epoch Times)


Kinas statliga medier hävdade att rättegången mot Bo Xilai visade prov på enastående öppenhet och transparens. Men experter på det kinesiska kommunistpartiet sade att det handlade mer om en regisserad rättegång. Partiets stora bekymmer har varit att försäkra att rättegången inte stör regimens politiska maktbalans, och på så vis minska skadorna för partiet.

Under ett politbyråmöte i slutet av september 2012 meddelade partiets toppledare att man beslutat ta Bos fall till rättegång, detta efter att man läst en utredningsrapport som lämnats in av Centralkommissionen för disciplinkontroll, partiets antikorruptionsbyrå.

Rapporten visade att Bo missbrukade sin makt och var huvudansvarig i Wang Lijun-incidenten, där hans högra hand försökte hoppa av via ett amerikanskt konsulat, och i mörkläggningen av mordet på Neil Heywood, som utfördes av hans fru, Gu Kailai.

Det har också visat sig att han personligen och genom sin familj har tagit emot mutor, och haft opassande sexuella relationer med ett antal kvinnor. Utredningen visade också att det finns bevis som binder honom till inblandning i andra brott, enligt statliga språkröret Xinhua.

Men åklagarna i rättegången reducerade anklagelserna till ”mutor, förskingring och maktmissbruk”.

Enligt Heng He, politisk kommentator för NTD Television, en kinesiskspråkig tv-kanal, handlar Bos rättegång om att avpolitisera hans fall genom att lägga ner alla politiska anklagelser och endast fokusera på brottsanklagelser som mutor, förskingring och maktmissbruk.

Partiets stora problem är att noggrant balansera den politiska makten, sade Heng He. Att sålunda försöka avpolitisera fallet är att minimera partiets skador. Heng He sade vidare att Bo och åklagarna redan måste ha nått en överenskommelse om att avpolitisera hans fall, vilket förklarar varför ingen har kommit med flera anklagelser eller kommentarer om partiets enpartistyre i Kina.

Orsaken till att Bo vågade förneka tidigare uttalanden gjorda under utredningen är på grund av hans bakgrund som ”kronprins”, sade nyligen den politiske och ekonomiske kommentatorn He Qinglian, i en artikel.

Bo har många anhängare bland kronprinsarna, sade He. Efter att han greps har det framkommit rapporter som säger att partiledaren Xi Jinping, som också är ”kronprins”, har vidtagit åtgärder för att blidka Bos kronprinsanhängare, inklusive tidigare viceministern Chen Yuan, ordförande för China Development; Liu Yuan, general och politiskt ombud för arméns militärvetenskapliga akademi och son till tidigare kinesiske presidenten Liu Shaoqi; och armégeneralen Zhang Haiyang.

Ytterligare en orsak, enligt Heng He, är att Bo är medveten om att bevisen som partiets disciplinkontroll samlat in, inte kan användas i domstol. Bo känner till kryphålen i det rättsliga systemet bättre än åklagarna, sade Heng He.

He Qinglian sade att detta är en regisserad rättegång som typiskt hålls för högt rankade partitjänstemän. Rent allmänt måste rättegångar mot högt rankade partitjänstemän repeteras, sade He.

Rättegången mot Chen Lianyu, tidigare partisekreterare i Shanghai och medlem av politbyrån, ”repeterades noggrant och detaljerat” och ”till och med var stunden då man lät Chen ta rast och använda toaletten noggrant planerat i förväg”, enligt Chens advokat, skrev He i sin artikel.

Heng He kommenterade också att detta är en regisserad rättegång med bestämd utgång, och myndigheterna hade för avsikt att ge Bo utrymme att bråka i några obetydliga frågor, för att därmed ge sken av en riktig rättegång i stället för en skenrättegång; Bo slog tillbaka i rättegången för att upprätthålla sitt ”politiska arv” om han skulle kunna göra comeback i framtiden.

Åklagarna tror förmodligen att mut- och förskingringsanklagelserna är tillräckliga för att försäkra att Bo inte kommer att göra comeback, och genom att göra så kommer partiet att gå säkert, sade Heng He.

Det är dock en extremt svår uppgift att samla in bevis för mutor och förskingring i Kina. I alla korruptionsfall sätter en partitjänsteman vanligtvis inte in sina olagliga pengar på banken och hävdar alltid att han är oskyldig. Lagöverträdarens fru, barn eller familjemedlemmar tar vanligtvis emot mutpengar, ofta i kontanter, å hans vägnar, tillade Heng He.

Enligt Heng He visade
inte rättegången prov på öppenhet eller transparens, eftersom ingen kamera eller reporter tilläts i domstolen, och domstolens handlingar censurerades innan de postades på Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter.

He tvivlar också på att Xi Jinping kommer att få någon som helst politisk fördel genom att lägga fram en ”öppen rättegång” som denna, eftersom de flesta är övertygade att den här var en regisserad rättegång, och det här kommer varken att göra ”vänstern” eller ”högern” inom partiet nöjd.

Översatt från engelska.