Bo Xilai hjälper till i utredning mot högt uppsatta partimedlemmar
Bo Xilai deltar i nationella folkkongressen den 5 mars, 2012, i Peking. Direkt efter att den avslutats togs Bos uppdrag ifrån honom. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Sedan han tog över makten i kommunistpartiet i november 2012 har Xi Jinping iklätt sig rollen av tigerjägare, att korruptionsbekämpningen inom partiet måste riktas inte bara mot ”flugorna” utan även mot ”tigrarna” (alltså mäktiga partimedlemmar). Enligt en Hongkongtidskrift så får Xi nu den hjälp han behöver för att sikta in sig på en stor tiger.

Den utrensade förre politbyråmedlemmen och partichefen i Chongqing, Bo Xilai, ger aktiv hjälp och information till ett särskilt team som ska ge sig på en ”stor tiger”, enligt en artikel av Jiang Weiping i majutgåvan av tidskriften New Way Monthly.

Bo Xilai kan antas veta en hel del om illdåd som tidigare partitoppar har ägnat sig åt. Bo var en nära medarbetare till förre partichefen Jiang Zemin och förre chefen för inhemsk säkerhet, Zhou Yongkang. Enligt initierade källor var Bo inblandad i en komplott tillsammans med Zhou Yongkang och andra medlemmar av Jiang Zemins partifraktion, där man planerade en kupp mot Xi Jinping efter att han tillträtt som partiledare.

Enligt Jiang Weipings artikel var Bo först arrogant och stoisk under förhören, men allteftersom föll hans fantasier samman om att stiga till makten genom en revolt.

Bos underordnade brukade referera till honom som ”Bo Zedong”, vilket var en antydan att han var den nye Mao Zedong, grundaren och den karismatiske ledaren som hade dominerat det Kinesiska kommunistpartiet i tre årtionden. Bo hade väntat sig att invånarna och partiledningen i hans gamla trakter i Dalian i nordöstra Kina och megastaden Chongqing, skulle ställa till med bråk för hans skull.

Två saker förändrades för Bo, enligt Jiang Weiping. Först fick han uppleva hur flera före detta älskarinnor och före detta underlydande överlämnade information som band honom till brott. Sedan kom det fredliga maktöverlämnandet vid den 18:e partikongressen i november. Vid slutet av kongressen satt Bos fiender på de högsta maktpositionerna.

Efter kongressen var Bo i tårar och redo att göra en överenskommelse, enligt Jiang Weiping. Genom att förse utredare med information om sina tidigare medarbetare försöker han nu undgå dödsstraff.

Källor som står nära specialteamet och det kinesiska åklagarämbetet sade till Jiang Weiping att Bo Xilai har begått allvarliga brott och att han har tur om han lyckas komma undan med livet i behåll. Enligt källorna hänger Bos öde nu på om han kan sänka en stor partiprofil.

Enligt artikeln så beror den långa processen för att få Bo ställd inför rätta på att den information Bo förser teamet med är mycket komplex; det tar lång tid att reda ut och verifiera fakta. Bo blev av med sitt partimedlemskap i början av november förra året, och har därmed inte längre åtalsimmunitet.

Jiang Weipings egen karriär har varit nära sammanlänkad med Bo Xilais i över ett årtionde. När Bo var i Liaoningprovinsen publicerade Jiang en artikel där han anklagade Bo för korruption. Det ledde till att Bo lät gripa Jiang år 2000 och fick honom dömd till sju års fängelse. Efter att han släpptes emigrerade Jiang år 2009 till Kanada, där han har fortsatt att skriva om mannen som en gång satte honom i fängelse.

Översatt från engelska