Blyförgiftning bekräftad hos barn i Fujian
Minst 121 av 287 barn som bor nära en batterifabrik i Shanghang-häradet har bekräftats lida av blyförgiftning. (Foto: NTDTV)


Medicinska test har visat att minst 121 av 287 barn som bor nära en batterifabrik i Shanghang-häradet i Fujianprovinsen i sydöstra Kina lider av blyförgiftning.

Prover togs vid två lokala sjukhus och alla barn som testats var under 14 år. Nivåerna av bly i deras blod varierade mellan 100 och 200 mikrogram per liter blod och ett barn hade 218 mikrogram/l. Acceptabel blyhalt i blodet anses ligga från noll till upp till 100 mikrogram/l.

Enligt en rapport på fjset.com misstänker man att det kan finnas fler förgiftningsoffer i området.

Alla testade barn bor nära batterifabriken Huaqiang Battery Factory som startade sin verksamhet 2006. Deras utsläpp har påverkat omkring 3000 boende i byarna runtomkring.

De senaste veckorna har man hittat höga blynivåer hos ytterligare 2100 barn som orsakats av utsläpp från fabriker i tre andra provinser i Kina.

Höga blynivåer i blodet kan leda till allvarliga hälsoproblem. Det skadar nervsystemet och fortplantningssystemet och kan också orsaka högt blodtryck och minnesförlust. I extrema fall kan det leda till konvulsioner, orsaka koma eller död.

Den senaste vågen av förgiftningar har upptäckts på grund av att en bybo tog sin son till provinssjukhushet för prover i juni och man hittade höga blynivåer i blodet.

Ytterligare tre barn testades, med liknande resultat. Lokalbefolkningen blev orolig och tog sina barn för att testa dem, vilket också bekräftade för höga blynivåer.

Föräldrarna upptäckte då att testresultaten från de lokala sjukhusen visade lägre nivåer av bly än sjukhus utanför provinsen. Fler bybor började ta sina barn utanför provinsen för att testa dem eftersom man inte litade på de lokala resultaten. Den lokala polisen började hindra invånare från att resa till andra provinser för provtagningar enligt statliga China Daily.


Minst 121 av 287 barn som bor nära en batterifabrik i Shanghang-häradet har bekräftats lida av blyförgiftning. (Foto: NTDTV)

Minst 121 av 287 barn som bor nära en batterifabrik i Shanghang-häradet har bekräftats lida av blyförgiftning. (Foto: NTDTV)

Hundratals föräldrar och invånare i Shanhang demonstrerade utanför regeringskontoret på morgonen den 17 september.

Myndigheterna sade att de beordrade fabriken att stänga den 10 september men hävdar att fabriken inte lydde.

Skräck för blyförgiftning ledde till att hundratals elever stannade hemma från skolan när höstterminen började. En förskola som bara ligger 800 meter från fabriken har också rapporterat ett stort antal frånvarande.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23340/