Blodsdiamanter
Bilden visar de första gruvmaskinerna och utnyttjandet av den lokala svarta befolkningen under Kimberleygruvans första dagar 1871 i Kimberley, Sydafrika. (Foto: De Beers via Patrick Landmann / Getty Images)


Efter att man upptäckt diamanter i östra Zimbabwe 2008, tvingades lokala bybor arbeta i gruvorna. Sedan dess har dessa människor utsatts för usla förhållanden med tortyr, våldtäkt och trakasserier från soldater, enligt en ny rapport, ”Delibarate kaos”, från Human Rights Watch.

Efter att diamanter upptäcktes på Marangefälten har Zimbabwes regering placerat ut soldater och polis för att ta kontroll över området och dödat uppskattningsvis 200 personer i våldsamma tillslag, säger HRW.

Enligt rapporten har soldaterna använt misshandel och andra former av våld för att tvinga lokalbefolkningen att arbeta på gruvfälten, där koncentrationen av diamanter är bland de högsta i världen.

– Enbart i februari var det tre olika grupper av soldater som tvingade mig och flera andra bybor att gräva efter diamanter och överlämna dem till soldaterna. Soldater med skjutvapen bevakar oss när vi gräver, berättade en bybo för en HRW-utredare.

Arbetare så unga som elva år gamla var tvungna att arbeta på fälten, medan de som vägrar samarbeta torteras.

Diamantsmuggling och korruption råder också i Zimbabwe, vilket beskrivs närmare i en annan HRW-rapport, från 2009.

– Enskilda soldater är inblandade, högre statliga tjänstemän är inblandade, och arbetarna i de två privata företagen som verkar i Marange, är inblandade. Våra naturresurser i Marange håller på att plundras i stor skala dagligen, berättade en icke namngiven zimbabwisk parlamentsledamot för väktaren av de mänskliga rättigheterna.

Den nya HRW-rapporten varnar också för att fler än 4000 familjer från byn i området med diamantgruvor kommer att flyttas med våld till en annan plats, vilket kan strida mot internationella normer för tvångsförflyttning.

HRW uppmanade också det internationella samfundet att avstänga Zimbabwe från Kimberleyprocessens certifieringssystem (KPCS), som inrättades av FN med avsikt att stoppa handeln med diamanter som används för att finansiera lokala krigskonflikter.

KPCS, som består av regeringar, företrädare för diamantindustrin och civila grupper, försöker också hindra så kallade ”blodsdiamanter” från att komma in på den allmänna marknaden.

Kimberlayprocessen stoppade exporten av Zimbabwes diamanter i november förra året.

Företrädare för branschregleraren möttes i Tel Aviv i förra veckan, men ordförande Boaz Hirsch meddelade att de inte kunde enas om huruvida de skulle häva förbudet mot Zimbabwes diamanter. Nästa möte är planerat att äga rum i Ryssland nästa månad.

Zimbabwes regering meddelade på onsdagen att man planerar att sälja sitt diamantlager, värt runt 1,7 miljarder dollar, utan att invänta godkännande från Kimberlayprocessen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38421/