Blodig konflikt över tvångsförflyttning i Shaanxi fortsätter
Bybor håller en minnesstund över Jin Zhonghua som blev ihjälslagen av regeringshyrda våldsmän den 26 april i år. Fem andra bybor blev allvarligt skadade vid samma händelse. (Foto: Epoch Times)


En konflikt i byn Liangjiajie, tillhörande staden Xi’an i nordöstra Kina, har pågått sedan i april i år. Den lokala regeringen vill tvinga byborna att sälja sina hus till oskäligt låga priser så att de kan rivas för bygget av en ringled. En bybo dödades och många andra skadades när regeringshyrda våldsmän attackerade bybor i slutet av april. Detta ledde till ett tillfälligt stopp för rivningarna, men i september återupptogs de igen.

Den 26 april började lokalregeringen i Xi’an riva byn Lianjiajie, trots att en majoritet av byborna inte skrivit på de oskäliga köpekontrakt de erbjudits och hotats med våld för att acceptera. En bybo, Jin Changnian, som inte skrivit på, försökte hindra arbetarna från att riva hans hus och han och hans familj attackerades då av över 50 inhyrda våldsmän med spikklubbor. Under tumultet som följde dödades bybon Jin Zhonghua och fem andra bybor skadades svårt.

Enligt byborna tvingades sedan Jin Zhonhuas familj att skriva på en falsk dödsattest och kompenserades med 160 000 yuan. Lokaltidningarna kunde sedan rapportera att Jin svimmat under uppståndelsen och att han dött av detta.

Efter att rivningarna återupptagits den 12 september har 39 hus rivits, varav 21 tillhörande bybor som inte ens skrivit på avtalet. Flera hundra bybor gick till provinsregeringens kontor för att klaga den 15 september, men fick ingen respons. När de återvände tre dagar senare attackerades de av inhyrda våldsmän. Enligt Ma Xiaoming, en före detta journalist vid Shaanxis provinsiella TV-station, stod polisen och tittade på medan detta hände, och han uttryckte frågan om detta är officiell policy. Åtta personer skadades allvarligt, och en gammal kvinna som fick ryggskador har idag inte råd att söka sjukhusvård.

Epoch Times har inte kunnat få något svar från provinsregeringen i Shaanxi på frågor gällande konflikten i Liangjiajie. Fjorton andra byar i området står inför en liknande situation.

Enligt en anonym bybo i Liangjiajie har den lokala kommunistkadern själv hyrt våldsmän som hotat byborna med våld om de inte accepterade lokalregeringens erbjudande om 300 yuan per kvadratmeter. ”Många bybor blev mycket rädda och skrev på, även fast de visste att det var orättvist. Regeringen bröt mot lagen, men de vågade inte annat än att skriva på.”

(http://www.theepochtimes.com/news/6-10-3/46609.html)