Blixten skapar mat i tomma luften
(Foto: Shutterstock)


Blixtar kan orsaka stor skada, men också skapa livsnödvändiga ämnen när de skjuter genom luften.

Ett av de ämnen som finns i luften är kväve. Vid sidan av vatten och syre är kväve ett av de viktigaste ämnena för allt liv. Kvävemolekylerna i luften består av hårt bundna atomer.

Blixtarna slår isär banden och separerar atomerna från varandra. Atomerna sköljs med regnvattnet ned på jorden där de slås ihop med mineraler och bildar nitrater och därmed föda för växterna.

Nitrater gör gräset grönt och förser alla slags växter med näring. Växterna omvandlar nitraterna till aminosyror och proteiner. När vi äter växter (eller djur som har ätit växterna) får vi i oss protein, en grundsten för liv.

Översatt från engelska