Blir vackra kvinnor mer ilskna?
Attraktiva och framför allt blonda kvinnor visar lättare ilska och får oftare sin vilja igenom vid dispyter än de mindre attraktiva, menar amerikanska forskare. Bilden är tagen vid en parad för blondiner i Riga, Lettland och har inget samband med artikeln. (Foto: Ilmars Znotins/ AFP)


Enligt en ny amerikansk studie kan kvinnor som ser sig själva som attraktiva få fler fördelar genom att låta humöret flamma.

Forskare vid The University of California har  intervjuat 156 kvinnliga studenter för att bedöma deras temperament och hur de hanterar konflikter. Resultatet har publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, skriver BBC News.

Studien visade att kvinnor som själva anser sig se bra ut också visade större benägenhet att reagera med ilska vid meningsskiljaktigheter än de som såg sig som mindre attraktiva. De attraktiva kvinnorna hade också högre förväntningar på att få det de anser sig förtjäna. De här kvinnornas strategier verkade fungera bra eftersom de var bättre på att lösa situationerna till sin egen fördel visade det sig.

När forskarna, med Aaron Sell i spetsen, granskade resultaten ytterligare, såg de att den bedömning kvinnorna gjort på sitt utseende också stämde med hur andra bedömde dem. Man såg också att blonda kvinnor bedömdes som mer attraktiva än brunetter och rödhåriga.

Forskarna tror att resultatet har en koppling till evolutionsteorin, som förklarar de starkaste parar sig för att få en avkomma.
 
Hos männen har man funnit ett liknande samband men där är den kopplat till fysisk styrka snarare än till utseendet.

Psykologen Ingrid Collins, vid The London Medical Centre, säger till BBC News att de senaste resultaten är intressanta men bör tolkas med försiktighet.

– Det är en liten studie på en mycket begränsad grupp så det är inte möjligt att generalisera.