Blair försvarar Irak-invasionen
I en tv-apparat i en butik i London syns den förre brittiske premiärministern Tony Blair vittna inför utfrågningen om Irakkriget den 29 januari. (Ben Stansall/AFP/Getty Images)


Tony Blair förnekade blankt att han hade ”undertecknat en överenskommelse i blod” under ett hemligt möte med George Bush om att invadera Irak mer än ett år innan invasionen 2003.

När den tidigare premiärministern talade inför Irak-utfrågningen i ett mycket emotsett framträdande som sändes live på internet och i tv, försvarade han ståndaktigt sitt beslut att invadera Irak.

Han försvarade den ’luriga dossiern’ om massförstörelsevapen och sade att han ”bortom alla tvivel” trodde att underrättelserna visade förekomsten av massförstörelsevapen – vilka aldrig hittades.

Irak-utfrågningen, sammankallad av den brittiske premiärministern Gordon Brown, inleddes officiellt den 30 juli 2009 med syfte att peka på lärdomar som går dra från Irak-konflikten.

Sittande med ryggen vänd mot publiken, med bland andra släktingar till människor som dödats i Irak, betonade Blair genom hela sitt vittnesmål att många frågor krävde avgöranden och underströk att 11: e september incidenten helt hade ändrat på hur man uppfattade risken med Saddams regim.

– Det här handlar inte om en lögn eller en sammansvärjning eller ett svek eller ett bedrägeri.

– Det är ett beslut. Och det beslut jag var tvungen att ta var, dels med tanke på Saddams historia, dels hans användande av kemiska vapen, dels de över en miljon människor vars död han hade orsakat, dels tio år av brott mot FN-resolutioner, om vi kunde ta risken att den här mannen återskapade sitt vapenprogram, eller var det en risk som det vore oansvarigt att ta? sade Blair.

– Ibland är det viktigt att inte ställa ”mars-2003-frågan” utan ”2010-frågan”, sade Blair och menade också att om Saddam inte hade störtats då, så skulle de allierade ha ”blivit rädda” för att agera.

Blair försökte vid flera tillfällen ifrågasätta det som han ansåg vara ett ”binärt särskiljande”, uppkommet under utfrågningen, mellan regimbytet och avväpningen, och sade att de två frågorna inte gick att åtskilja.

– Sanningen i detta är att en regim som är brutal och förtryckande – som till exempel har använt massförstörelsevapen mot sitt eget folk, som Saddam gjorde, och hade dödat tiotusentals människor med kemiska vapen – en sådan regim är ett större hot om det har massförstörelsevapen än en som på andra sätt är ofarlig.

Blair försökte vifta bort ofta citerade kommentarer han fällt i en intervju nyligen på Fern Britain, i vilken han tycktes säga att han förordade regimskifte och skulle ha invaderat Irak även om det inte hade funnits några massförstörelsevapen där.

Han lät förstå att han hade gjort en miss i kommunikationen under intervjun och sade att han inte hade ändrat sin ståndpunkt, att grunden för kriget var Iraks oförmåga att leva upp till sin förpliktelse att nedrusta.

– Jag använde inte ordet regimskifte i den intervjun. Det var brottet mot FN-resolutionerna om massförstörelsevapen, det var anledningen. Det var då och det kvarstår.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28824/