Blågula laget slog det rödvita i vindenergi
Den svenska produktionen av el från vindkraftverk var under första halvåret 2015 större än den danska, för första gången någonsin. Foto: Hans Bengtsson


Danmark blev världsledande när det drog igång den globala vindkraftsvågen på 1980-talet. Under årets första halva producerade Sverige för första gången mer vindel än grannlandet, konstaterar organisationen Svensk Vindenergi.

– Det är en glädjande nyhet som visar att vindkraften i Sverige har fått en alltmer betydande roll för Sveriges elförsörjning. I dag är vindkraften Sveriges tredje största kraftslag och tack vare goda naturliga förutsättningar är potentialen enorm. Men för att nå den fulla potentialen är det viktigt att politikerna snarast fastställer ett nytt mål för förnybar energi till 2030 och att elnätsinfrastrukturen byggs ut. Det skapar även bättre förutsättningar för elexport, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.


Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi, anser att Sverige måste skärpa målen om hur mycket vindkraft som ska genereras i landet år 2030. Foto: Svensk vindenergi

Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi, anser att Sverige måste skärpa målen om hur mycket vindkraft som ska genereras i landet år 2030. Foto: Svensk vindenergi

Många uppfattar vindkraften som ett rent energislag utan koldioxid- eller andra utsläpp. Det saknas dock inte kritiker. I takt med att möllorna blivit högre och anläggningarna tar större markområden i anspråk har också det skapats en opinion mot energislaget. Anmärkningarna handlar bland annat om buller, visuella störningar, naturpåverkan och att vindkraften inte är tillräckligt effektiv i förhållande till vad den kostar.

Efter de senaste årens omfattande satsningar på vindkraft kom Sverige upp i 8,5 terawattimmar (TWh) första halvåret, mot Danmarks 7,2. Förra helåret ledde fortfarande de rödvita med 13 terawattimmar mot blågulas 11,5. Den svenska vindkraften byggdes under år 2014 ut med 1050 MW och hade vid det senaste årsskiftet en installerad effekt på 5,4 GW, vilket renderar en tredjeplats i Europa, enligt Europeiska vindkraftsorganisationen EWEA.

Danmark fyller dock fortfarande en större andel av sin totala elproduktion med vindel, 39,2 procent mot Sveriges 12 procent. Grannlandet jobbar mot ett ambitiöst mål: 50 procent vindkraftsel år 2020. Sverige har inget sådant mål men om riksdagens planer på att tillsammans med Norge öka den totala mängden el från förnyelsebara källor från 26,4 till 28,4 procent år 2020, beräknas vinden då bidra med ungefär 15 procent.