Blåbär - ett av naturens bästa livsmedel
Blåbär är fulla med antioxidanter. (Foto:via Shutterstock)


För ursprungsfolk i Nordamerika har blåbär varit en del av kosten i mer än 13 000 år, långt innan de blev formellt erkända för sina hälsosamma och cancerskyddande effekter. Blåbär är bland de bästa livsmedel du kan äta och jag rekommenderar att äta dem varje dag.

Eftersom blåbär innehåller flavonoider och andra specifika fytokemikalier som skyddar blodkärlen, råder jag alla mina patienter med diabetes och hjärtsjukdomar att äta färska blåbär varje dag och frysta blåbär vintertid.

En kopp, drygt två deciliter (cup=2,36 dl) blåbär innehåller 80 kalorier. Liksom alla andra livsmedel kommer kalorierna i blåbären från 56 gram kolhydrater, 1,5 gram fett och 2,7 gram protein.

Men det är blåbärens mikronäringsinnehåll som är imponerande. Blåbär är proppfulla med tanniner som har kopplats till förebyggande – och till och med till återställande – av åldersrelaterad mental nedsättning och har en cancerskyddande effekt.

Blåbär är det enda livsmedel hittills som visat sig att inte bara kunna förhindra, utan faktiskt kan vända onormal fysisk och mental nedsättning, som bland annat koordination och balans, hos äldre djur.

Flavonoider i blåbär – katekin, epikatekin, myricetin, quercetin, ankaempferol – är en rad konstigt stavade ord men är mycket värdefulla för god hälsa. Och kom ihåg, fytokemikalier, de är viktiga för immunförsvarets normala funktion.

Översatt från engelska.