Blå ekonomi på Atlanten
Sett till dess historia är Eriksbergshallen en passande plats att hålla havskonferensen på. Byggnaden var förut det gamla Eriksbergsvarvets mekaniska verkstad och är belägen strax innanför Älvborgsbron vid Göra älvs inlopp. Vid en pir i närheten ligger ostindiefararen Götheborg. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


Europa förbereder en ”Atlantenstrategi”, i spåren av strategin för Östersjöregionen. EU-kommissionären Maria Damanaki, ansvarig för havs- och fiskefrågor, redogjorde för sina visioner på European Maritime Day 2012 i Eriksbergshallen, Göteborg.

– Vi vill främja tillväxt, innovation och nya jobb på Atlanten, men inte till priset av förbrukade naturtillgångar, sade Maria Damanaki, som företräder det socialistiska partiet PASOK i Grekland, i sitt inledningsanförande på måndagen.

Damanaki tror att snabba, nya investeringar på Atlanten, och så kallad ”Blå ekonomi” kommer att öppna för nya produkter, tjänster och jobb, och hjälpa Europa ut ur det ekonomiska krisläget.

Kommissionen vill att myndigheter, intressenter, frivilligorganisationer och medborgare levererar en handlingsplan för nästa år.

Temat för European Maritime Day 2012 är hållbar tillväxt på havet. Förra året i Gdansk, Polen, talades det om hur anställningar till havs kan bli mer attraktiva; i år handlar det om yrken som inte existerar ännu, som kommer att uppstå när den blåa ekonomin realiseras.

– Blå ekonomi ligger i blandningen av tradition och innovation. Vi ska identifiera de ledande och lovande maritima sektorerna. Vad är det som för dem framåt och vad hindrar dess tillväxt? Riktlinjer måste ge kraft till dess motor och avlägsna det som står i vägen. Det ger nya möjligheter till investeringar och tillväxt.

De områden som Damanaki syftar på är bland annat turism och forskning om havet som en potentiell energikälla, till exempel energiutvinning från tidsvatten, strömmar och kärnkraftverk på havsbotten. Ett område som Damanaki anser att Europa ligger efter på är gruvdrift på djupt vatten.

– Andra ligger före oss. Kina är redan där, och utfärdar licenser för gruvdrift på havsbotten. Vi måste skynda oss, sade Damanaki.

Hon tillade att en av de stora utmaningarna är att kartlägga havsbotten. Kommissionens önskan är att diverse data om havsbotten sammanställs och blir tillgänglig för alla.

I oktober 2012 räknar Maria Damanaki med att de berörda EU-länderna ska kunna börja genomföra den nya agendan.


EU-kommissionären Maria Damanaki från Grekland var en av många talare på European Maritime Day 2012 i Göteborg. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

EU-kommissionären Maria Damanaki från Grekland var en av många talare på European Maritime Day 2012 i Göteborg. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


En välfylld sal under förmiddagens session om marina och maritima innovationer. På bildskärmen syns Simon Munt från läkemedelsföretaget PharmaMar. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

En välfylld sal under förmiddagens session om marina och maritima innovationer. På bildskärmen syns Simon Munt från läkemedelsföretaget PharmaMar. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)